Centrální laboratoř

Centrální laboratoř provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická, serologická a imunologická vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku, dalších biologických tekutin, stolice atp., dále základní toxikologická vyšetření pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení nemocnice a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení v regionu podle jejich požadavků.

Provádíme odběr a vyšetření pro samoplátce.

Krevní banka a imunohematologická laboratoř

Krevní banka a imunohematologická laboratoř provádí základní imunohematologická vyšetření ve spádové oblasti, dále zajišťuje skladování transfúzních přípravků a provádí předtransfúzní vyšetření s výdejem a expedicí transfúzních přípravků pro lůžková oddělení a ambulance.

Detašované pracoviště Lékařský dům (laboratoř a odběrové místo)

Laboratoř je určena k příjmu biologického materiálu. Vyšetřuje kapilární glykémie, diabetické moče, moč + sediment, ostatní vzorky zasílá ke zpracování do Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk.

Pracovní doba:
Po - Pá 06:30 - 14:30
Polední přestávka: 12:15 - 12:45

Odběrové místo je určeno pro odběr kapilární krve u diabetiků a venózní krve dle požadavků smluvních lékařů spádové oblasti.

Pracovní doba:
Po - Pá 06:00 - 10:30

Odběrové místo není v současné době určeno pro odběr krve samoplátců.

Hematologická ambulance

Hematologická ambulance je provozována odděleně od laboratoří v budově D. Provádí odborná hematologická vyšetření pacientů spádové oblasti a ambulantní léčbu hematologicky nemocných. Zajišťuje ambulantní léčbu anemií, leukemií, poruch krevní srážlivosti a konsiliární hematologická vyšetření pro lůžková zařízení Nemocnice Šumperk. Hospitalizace hematologických pacientů je zajišťována ve spolupráci s interním a onkologickým oddělením nemocnice a s Hematoonkologickou klinikou fakultní nemocnice Olomouc.

Spektrum péče

Organizačně se oddělení dělí na laboratorní a klinickou část

V laboratorní části existují úseky biochemie, hematologie a imunohematologie. Do klinické části patří hematologická ambulance, krevní banka a detašované pracoviště Lékařský dům (laboratoř a odběrové místo).

Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty z celé nemocnice, ale i pro pacienty praktických a odborných lékařů ze Šumperska a okolí. Dále provádíme odběr a vyšetření pro samoplátce. Laboratoř je schopna zajistit téměř celé spektrum analýz v oblasti laboratorní medicíny.

Pro zajištění validity výsledků byl zaveden přísný systém vnitřní kontroly kvality a dále je laboratoř také účastníkem všech odpovídajících cyklů externího hodnocení kvality.

Laboratoře pracují v nepřetržitém režimu. Od 15:00 do 7:00 hod. jsou vyšetření zajišťována pohotovostní službou.

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř zajišťuje základní a některá speciální vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, imunologických a mikroskopických metod.

Zajišťuje stanovení enzymů, substrátů, elektrolytů, hormonů, tumorových markerů, kardiálních markerů, specifických proteinů, lipidů, acidobazické rovnováhy, specifických protilátek, serologická vyšetření apod.

V laboratoři se pracuje s primárními zkumavkami označenými čárovými kódy. Oboustranná komunikace laboratorního informačního systému s hlavními přístroji je samozřejmostí. Základ přístrojového vybavení představuje analytický systém Atellica Solution od společnosti Siemens Healthineers pro vyšetření chemických a imunochemických parametrů v krvi, moči, mozkomíšním moku, dále je laboratoř vybavena imunochemickým analyzátorem Cobas e411, močovým analyzátorem Atellica 1500, osmometrem, přístrojem na měření ABR - acidobazické rovnováhy, stolním glukometrem, poloautomatem na elektroforetické metody a jinými.

Hematologická laboratoř

Hematologická laboratoř zajišťuje základní a některá speciální hematologická a koagulační vyšetření krve i jiného biologického materiálu s použitím řady hematologických, koagulačních, imunochemických, imunologických a mikroskopických metod.  Pro vyšetření krevního obrazu se používají dva výkonné analyzátory ADVIA 2120i (umožňující i vyšetření veterinárních vzorků). Pro koagulační vyšetření jsou k dispozici 2 analyzátory (Sysmex CS 2500).

FOTOGALERIE