Centrální operační sály a sterilizace

Komplex operačních sálů naleznete v 1. patře budovy C a koridorem je propojen s odděleními operačních oborů a ARIP. V přízemí budovy, pod operačními sály se nachází oddělení centrální sterilizace.

CS - Centrální sterilizace

V roce 2016 získala certifikaci a jde o samostatné oddělení. Centrální sterilizace poskytuje služby v oblasti předsterilizační přípravy, setování sít, ošetřování nástrojů, sterilizaci a distribuci sterilního materiálu, a to nejen pro oddělení Nemocnice Šumperk. Tyto služby nabízí také ostatním zdravotním zařízením v okrese Šumperk. Aktuální ceník a případné uzavření smlouvy o sterilizaci poskytuje Jana Valentová na níže uvedených kontaktech.
tel.: 583 335 004
e-mail: jana.valentova@nemocnicesumperk.cz


Velká žádanka na sterilizaci zdravotnických prostředků

Malá žádanka na sterilizaci zdravotnických prostředků

Příprava zdravotnického prostředku externím zákazníkem

Ceník za služby sterilizace

Certifikát - systém managementu kvality - zdravotnické prostředky

Certifikát - systém managementu kvality

COS - Centrální operační sály

Oddělení COS tvoří 6 operačních sálů rozdělených do dvou traktů – aseptický a septický. Poskytují pracovní prostor a zázemí pro 5 operačních oborů - chirurgii, ortopedii, urologii, gynekologii a kardiologii. V bezprostřední blízkosti je vybudován dospávací pokoj, pro bezpečné zotavení pacientů po anestezii. To umožňuje zvýšit bezpečnost pacienta v období krátce po operaci, po probuzení z anestezie. Ročně je na operačních sálech provedeno 6100 – 6500 výkonů.

COS byly vybudovány v roce 1993 a vybaveny moderními technologiemi. Sály jsou klimatizované s laminárním prouděním vzduchu.

1. února 2016 byl otevřen nový operační sál pro ortopedické a traumatologické operace. Zrekonstruovaný operační sál je vybaven novou technologií, která díky nové regulaci teploty a vzduchu pacienty maximálně chrání před vznikem infekce při operacích. Pro lékaře jsou k dispozici čtyři počítače kryté sklem, na kterých vidí rentgenové snímky. Nová operační světla usnadňují operace na dlouhých kostech. Sál slouží pro operace umělých kloubů a pro náročné traumatologické zákroky. Přesné usazení umělých kloubů řídí bezdrátové navigační počítačové zařízení. Současně proběhla i rekonstrukce předsálí, přilehlých skladů a vstupních filtrů.

Byly zakoupeny dva nové, pojízdné, moderní rentgenové zesilovače s velkou LCD obrazovku. Rentgenové snímky, zhotovené v radiodiagnostickém oddělení, jsou předávány po síti (PACS) a na sálech jsou operatérovi k dispozici v digitalizované podobě na LCD monitorech přímo u operačního stolu.

Dálkově ovládané komponentní operační stoly umožňují jejich uzpůsobení dle typu prováděné operace a polohování pacienta během operačního zákroku.

Nezbytnou součástí operací je anestézie (znecitlivění). Ta je prováděna na anesteziologických přístrojích vybavených moduly ke sledování životních funkcí pacienta a řízenému podávání anestetik. Nastavitelné alarmy (poplachová hlášení), řízené mikroprocesory, "hlídají" pacienta během operace a usnadňují práci anesteziologa a anesteziologické sestry.

Endoskopické operace vyžadují speciální nástroje, endoskopickou kameru a video - řetězec. V současnosti máme takové sestavy na každém sále a pracujeme s nimi na všech operačních oborech.

Od roku 2011 používáme jednorázové rouškování operačního pole, jak nám to ukládá evropská a česká norma. Rouškování vybíráme podle typu operace. Je nepropustné, jeho používání značně snižuje prašnost na operačním sále a po použití se likviduje.

Péči o nástroje – dekontaminace, mytí, sterilizace, zajišťuje oddělení centrální sterilizace. Nástroje se většinou myjí v mycích a dezinfekčních automatech. Sterilní nástroje jsou uloženy v pevnostěnných sterilizačních kontejnerech nebo na sítech. Tato služba je pro nás komfortnější, nástroje jsou připraveny ihned k použití.

Na COS pracují perioperační sestry (se vzděláním PSS), všeobecné sestry, sanitáři s kvalifikačním kurzem. Provoz centrálních operačních sálů je nepřetržitý.

Kolektiv zaměstnanců je stabilní, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie. Všichni pracovníci preferují týmovou spolupráci. Prokazují potřebné odborné znalosti pro výkon profese, napomáhají v zaškolování nových členů týmu. Další odborné znalosti získávají účastí na vzdělávacích akcích a aktivně prezentují své oddělení. Zaškolení pracovníka pod dohledem školitele probíhá po dobu 1 roku.

COS - Spektrum operací

Ortopedie

 • arthroskopie (ASK) – miniivazivní metoda, umožní prohlédnutí kloubního prostoru k účelům diagnostickým i léčebným
 • totální náhrada kyčelního kloubu, totální nebo částečná náhrada kolenního kloubu, náhrada ramenního nebo hlezenního kloubu, revizní operace. TEP se provádí za podpory PC navigace
 • operace na horní i dolní končetině
 • operační řešení úrazových stavů – zlomeniny kostí, poranění šlach, vazů

Chirurgie

 • operace prsní žlázy
 • operace varixů (křečových žil) dolních končetin
 • operace kýly – pupeční, tříselné, v jizvě
 • operace štítné žlázy
 • břišní operace klasickou i laparoskopickou metodou
 • operace slinivky břišní, žaludku, žlučníku, jater, tenkého a tlustého střeva
 • operace hemoroidů
 • operace dermoidální cysty
 • amputace dolních končetin dle rozsahu postižení
 • zavedení chemoportu k účelům onkologické léčby
 • implantujeme permanentní dialyzační katetry, provádí anesteziolog za RTG kontroly

Kardiologie

 • zavedení nebo výměna kardiostimulátoru

Gynekologie

 • operace se provádí otevřenou cestou nebo endoskopicky
 • porod císařským řezem
 • poševní a abdominální rekonstrukce pánevního dna
 • abdominální laparoskopicky asistovaná, totální laparoskopická hysterektomie
 • abdominální a laparoskopické operace na adnexech (adnexektomie, salpingektomie, ovarektomie)
 • radikální laparoskopická a abdominální resekce těžkých forem endometriozy
 • vaginální řešení močové inkontinence TOT,TVT
 • diagnostické laparoskopické operace
 • hysteroskopie diagnostické, operační
 • instrumentální revize dutiny děložní

Urologie
Operační výkony v urologii dělíme:

 • Otevřené – provádí se klasickou operační technikou, kdy dochází k porušení celistvosti kůže (výkony na penisu, močové trubici, varlatech, prostatě, močovém měchýři, močovodu, ledvině).
 • Endoskopické – nedochází k porušení kůže, přirozenými otvory se zavádí jemné optické přístroje, pomocí kterých se provádí operační výkony na močové trubici, močovém měchýři, prostatě, močovodech a ledvině.

Informace ke stažení

NÁŠ TÝM

Primář centrálního příjmu a centrální sterilizace

MUDr. Igor Ziegelheim

583 334 101

Primář centrálních operačních sálů

MUDr. Bohuslav Hudec

583 333 201

Vrchní sestra centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

Karla Nikodémová

583 336 002

Vedoucí sestra centrální sterilizace

Bc. Lucie Hamanová

583 335 801

vedoucí sestra operačních sálů

Lenka Drozdová

723 166 141

FOTOGALERIE