Oddělení patologie

Význam oboru patologie aktuálně spočívá především v diagnostice a léčbě chorob žijících pacientů a ne, jak se laická veřejnost dodnes často mylně domnívá, v pitvách zemřelých. Na oddělení patologie jsou prováděna veškerá bioptická (s výjimkou peroperačních), cytologická (s výjimkou gynekologických) a nekroptická vyšetření pro všechna oddělení Nemocnice Šumperk, jakož i pro vybraná nestátní zdravotnická zařízení spádové oblasti regionu.