Plicní oddělení

Oddělní poskytuje odbornou péči klientům s nespecifickými a specifickými onemocněními dýchacího ústrojí. Řídí se vyhledáváním, prevencí, epidemiologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčbou, dispenzarizací, rehabilitací a posudkovou činností.

Pojmy

 • Expectační lůžka pro TBC - pro pozorování a izolaci nemocných při podezření na tuberkulózu
 • Spirometr - přístroj pro funkční vyšetření plic
 • Bodypletysmograf - přístroj pro funkční vyšetření plic s kabinou k podrobnějšímu vyšetřování funkčního stavu plic
 • Bronchoskopie - endoskopická metoda umožňující pohled do průdušek a odběr materiálu k vyšetření
 • Bronchoskop - přístroj k vyšetřování a léčbě průdušek
 • Fibrobronchoskop - přístroj k vyšetřování průdušek se speciální ohebnou optikou
 • Rigidní bronchoskop - pevný bronchoskop pro vyšetřování průdušek
 • Oxymetry - přístroj pro vyšetřování saturace kyslíku nepřímou metodou
 • EKG - přístroj pro záznam elektrické aktivity srdečního svalu
 • Inhalátor - přístroj pro vdechování léčebných prostředků
 • Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze

Informace ke stažení

NÁŠ TÝM

Primář

MUDr. Pavel Mátl

583 336 151

Vrchní sestra

Bc. Ludmila Vaňková

583 332 402

Vedoucí sestra

Monika Johnová

583 336 121

FOTOGALERIE