Plicní oddělení

Oddělní poskytuje odbornou péči klientům s nespecifickými a specifickými onemocněními dýchacího ústrojí. Řídí se vyhledáváním, prevencí, epidemiologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčbou, dispenzarizací, rehabilitací a posudkovou činností.

Pojmy

 • Expectační lůžka pro TBC - pro pozorování a izolaci nemocných při podezření na tuberkulózu
 • Spirometr - přístroj pro funkční vyšetření plic
 • Bodypletysmograf - přístroj pro funkční vyšetření plic s kabinou k podrobnějšímu vyšetřování funkčního stavu plic
 • Bronchoskopie - endoskopická metoda umožňující pohled do průdušek a odběr materiálu k vyšetření
 • Bronchoskop - přístroj k vyšetřování a léčbě průdušek
 • Fibrobronchoskop - přístroj k vyšetřování průdušek se speciální ohebnou optikou
 • Rigidní bronchoskop - pevný bronchoskop pro vyšetřování průdušek
 • Oxymetry - přístroj pro vyšetřování saturace kyslíku nepřímou metodou
 • EKG - přístroj pro záznam elektrické aktivity srdečního svalu
 • Inhalátor - přístroj pro vdechování léčebných prostředků
 • Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze

Informace ke stažení

NÁŠ TÝM

Primář

MUDr. Pavel Mátl

583 336 151

Vrchní sestra

Marie Koníčková

583 332 402

Vedoucí sestra

Žaneta Nimmerrichterová

583 336 107

FOTOGALERIE