Čekací doby u plánované péče

Čekací doba u plánovaných výkonů se pohybuje v řádech týdnů. Akutní případy jsou prováděny okamžitě, dle možností provozu.

SPOJTE SE S NÁMI