Interní oddělení

Interní oddělení provádí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněními: kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, cévní mozkové příhody, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, s onemocněním krve, cukrovkou, metabolická, endokrinologická onemocnění, autoprotilátkové choroby, revmatologická onemocnění, alergické a horečnaté stavy.

Lůžková oddělení

Dvě lůžkové stanice se 72 lůžky

  • Interní oddělení ženy, muži
  • JIP - jednotka intenzivní péče

Lékaři na lůžkovém oddělení provádějí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou. Úzce spolupracují s dalšími centry naší nemocnice - centrem gastroenterologie, hematologie, pneumologie, alergologie a dialyzační péčí.

Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče, která čítá 4 lůžka. Poskytuje péči o pacienty v bezprostředním ohrožení života, například nemocným s plicní embolií, arytmiemi, s rozvratem vnitřního prostředí, při selhání ledvin či pacientům s cévní mozkovou příhodou a jinými problémy.

Informace ke stažení

FOTOGALERIE