Interní oddělení

Interní oddělení provádí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněními: kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, cévní mozkové příhody, zažívacího traktu, ledvin a močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou, metabolická, endokrinologická onemocnění, autoprotilátkové choroby a revmatologická onemocnění, alergické stavy, horečnaté stavy.

Lůžková oddělení

Dvě lůžkové stanice se 72 lůžky

  • Interní oddělení ženy, muži
  • JIP - jednotka intenzivní péče

Lékaři na lůžkovém oddělení provádějí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou. Úzce spolupracují s dalšími centry naší nemocnice - centrem gastroenterologie, hematologie, pneumologie, alergologie a dialyzační péčí.

Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče, která má 4 lůžka. Poskytuje péči o pacienty v bezprostředním ohrožení života, například nemocným s plicní embolií, arytmiemi, s rozvratem vnitřního prostředí, při selhání ledvin či pacientům s cévní mozkovou příhodou a jinými problémy.

Informace ke stažení

NÁŠ TÝM

Primář

MUDr. František Novák

583 332 441/442/451

Vrchní sestra

Mgr. Marcela Smrčková

583 332 402

Vedoucí sestra interního oddělení ženy

Marie Koníčková

583 332 422

Vedoucí sestra interního oddělení muži

Bc. Miluše Hýžďalová

583 332 421

FOTOGALERIE