Orgány společnosti

Představenstvo:
Předseda: JUDr. Martin Polach
Místopředseda: Ing. Roman Stibor

Dozorčí rada:
Předseda: MUDr. Martin Polach, MBA
Člen: MUDr. Dana Polachová
Člen: MUDr. Dušan Fügner
Člen: Ing. Hana Répalová
Člen: MUDr. Miroslav Musílek
Člen: MUDr. Igor Ziegelheim