RDG ambulance

Diagnostické zobrazovací metody v oboru dle požadavků klinických oddělení nemocnice a lékařů spádové oblasti.

Ambulance zajišťuje radiodiagnostiku v celém rozsahu. Spolupracujeme také s Fakultní nemocnicí Olomouc a Fakultní nemocnicí Brno.

Mamograf - ONLINE OBJEDNÁNÍ 

Mamografické pracoviště - PAVILON R

Vyšetření prsu pomocí mamografického přístroje, ultrazvuku.

Na bezplatné mamografické vyšetření má právo každá žena od 45 let a výše. Vyšetření se provádí jednou za 2 roky. Mimo tento interval si ho pacientka hradí sama, viz ceník.

Poskytované služby:

 • mamografický screening
 • sono prsu (u mladších žen)
 • biopsie útvarů v prsu

Co je to mamografický screening?

Jde o preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů, který umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45 let a výše. Vyšetření se provádí jednou za 2 roky bezplatně, je hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. Mimo tento interval může být vyšetření provedeno, nicméně poté si vyšetření žena hradí sama. Toto platí i v případě, že není ve výše uvedené věkové kategorii, tedy v rozmezí 45 let a výše.

Proč je dobré docházet pravidelně na stejné pracoviště?

Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i viditelné známky malého nádoru.

Zásady pro objednávání mamografického screeningu:

 • věk 45 let a výše
 • vystavená žádanka na preventivní mamografické vyšetření praktickým lékařem nebo gynekologem

K vyšetření je nutné si předem vyžádat od svého ošetřujícího lékaře (praktického lékaře nebo gynekologa) žádanku k preventivnímu (screeningovém) mamografickému vyšetření a s ní se dostavit na mamografické pracoviště po předchozím objednání na telefonickém čísle 583 333 560 / 551 ve všední dny od 7:00 – 15:00 hod nebo objednáním on-line.

Kontakt:
583 333 560 (telefonické objednání od 7 do 15 hodin)

Kde nás najdete:
Pavilon R, 1. patro

Ordinační hodiny:
Po 7:00 – 15:00 (dle objednání)
Út 7:00 – 15:00 (dle objednání)
St 7:00 – 17:00 (dle objednání)
Čt 7:00 – 15:00(dle objednání)
7:00 – 15:00 (dle objednání)

Přečtěte si

Radioterapie

Kontakt:
583 333 556

Mimo ordinační hodiny se můžete objednat na čísle: 583 333 555

Kde nás najdete:
Pavilon M

Ordinační hodiny:
Út 7:00 – 15:00
7:00 – 15:00

Magnetická rezonance - PAVILON R

Vyšetření různých oblastí hlavy, těla a končetin s následným počítačovým zpracováním výsledného obrazu.

Poskytované služby:

 • magnetická rezonance

Co je magnetická rezonance?

Magnetická rezonance (dále jen MR) je vyšetření různých oblastí hlavy, těla a končetin s následným počítačovým zpracováním výsledného obrazu.

Jak MR funguje?

Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. Zobrazení tedy probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit strukturu orgánů do nejmenších detailů.

Rizikové faktory:

I když je vyšetření bezpečné, existují rizikové faktory, které je potřeba zohlednit, abychom předešly případným komplikacím. Jedná se zejména o existenci kovových předmětů v těle pacienta.

Absolutní kontraindikace (překážka) vyšetření magnetickou rezonancí je:

 • implantovaný kardiostimulátor nebo jen ponechané svorky,
 • feromagnetické svorky po operaci mozkových cév,
 • cizí feromagnetické těleso v oku např. po úrazech.

Doporučení Radiologické společnosti k problematice:

Další implantáty a výkony, jejichž přítomnost může znamenat určitá omezení:

 • kovové svorky po operaci mozku, cév
 • kovové kloubní náhrady
 • kochleární (ušní) implantát, naslouchadla
 • kovové střepiny jinde než v oku
 • stenty (výztuže cév)
 • fixní ortodontické aparáty (rovnátka)
 • onemocnění ledvin
 • transplantace jater

Pokud jste v době vyšetření těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat lékaře.

Příprava k vyšetření/výkonu:

 • před MR vyšetřením bez použití kontrastní látky není nutná žádná příprava
 • v případě vyšetření s kontrastní látkou přijdete k vyšetření na lačno – doba lačnění je 2 hodiny před vyšetřením

Kde se vyšetření provádí:

 • na radiodiagnostickém oddělení – vyšetřovna MR (pavilon R)

Průběh vyšetření:

 • budete se řídit pokyny personálu na pracovišti MR
 • po příchodu na MR pracoviště budete požádáni, abyste si přečetli a podepsali poučení (tzv. informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření
 • souhlas si můžete stáhnout přímo zde ve formátu PDF nebo DOC, je možné si ho předem vytisknout a již vyplněný ho donést s sebou na vyšetření
 • pokud budou z vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření. Předejde se tak možným komplikacím
 • poté, co vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci a převléknete se do připraveného pláště. Veškeré cenné osobní věci zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření a nikdo k nim nebude mít přístup. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny
 • vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajede do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje

V případě vyšetření s podáním kontrastní látky:

 • sestra vám zavede nitrožilní kanylu a odvede vás na MR vyšetřovnu
 • při vyšetření vám bude aplikována kontrastní látka do této kanyly, během aplikace můžete cítit teplo

Tyto látky jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy. Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.

Je vyšetření bolestivé?

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává. Personál vám z tohoto důvodu nabídne sluchátka.

Je MR bezpečná?

Pro vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat si obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s vámi budou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a rádi v případě potřeby pomohou.

Jak dlouho vyšetření trvá?

Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20 až 50 minut a po celou tuto dobu, je pacient sledován nainstalovanými kamerami. Přestože trvá celé vyšetření relativně dlouho, je nezbytné, aby byl pacient po celou dobu klidný a nehýbal se. Díky tomu budou získány optimální výsledky.

Péče a doporučení po vyšetření:

 • vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření můžete pokračovat ve svém programu
 • pokud by nastaly nějaké komplikace (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu pracovníky MR, kteří rádi pomohou
 • po vyšetření zvyšte příjem tekutin pro odvod kontrastní látky z organismu

Kontakt:
583 333 570

Kde nás najdete:
Pavilon R, přízemí

Ordinační hodiny:
Po - Čt 7:00 – 19:00 (dle objednání)
7:00 – 15:00 (dle objednání)

FOTOGALERIE