Péče a služby

Vážená klientko, vážený kliente,
jsme rádi, že jste se rozhodli v péči o zdraví a krásu využít bohaté spektrum služeb Nemocnice Šumperk. Vysoká kvalita poskytované péče je garantována špičkovou odborností zdravotnického personálu, jehož služby jsou Vám plně k dispozici. Služby můžete vybírat z ceníku placených služeb Nemocnice Šumperk a.s. po kliknutí zde.

Přijímáme tyto poukazy společnosti Sodexo: Vital Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass

Převoz pacientů

Kontakt na dispečink: 583 334 050
Bezplatná linka nonstop: 800 100 661

Budova zdravotnické dopravní služby se nachází v zadním traktu areálu nemocnice naproti prodejně zdravotnických potřeb. Vozový park představuje 17 sanitních vozidel Volkswagen Transporter upravených k transportu jak mobilních, tak imobilních pacientů. V rámci zvyšování kvality služeb je možno si objednat sanitní vůz i v případech, kdy pacient nemá nárok na převoz hrazený z veřejného zdravotního pojištění a chce užít sanitního vozidla jako samoplátce.

Všechny informace týkající se převozů jsou dostupné u dispečera zdravotnické dopravní služby po dobu 24 hodin denně na bezplatné telefonní lince 800 100 661.

Vedoucí zdravotnické dopravní služby:
Petr Štaigl
Tel.: 583 335 401
E-mail: petr.staigl@nemocnicesumperk.cz

Zooterapie

Zooterapie je podpůrná metoda, při níž je přítomnost speciálně vycvičeného zvířete u klienta využívána k podpoře psychosociálního zdraví, k rozvoji jemné i hrubé motoriky, komunikačních dovedností, sociálního cítění, současně působí na zvyšování sebevědomí, napomáhá odbourávání stresu a úzkosti.

Zooterapie probíhá formou individuální i skupinové terapie zaměřené na kontakt člověka a zvířete. Vyškolené terapeutky navštěvují od roku 2010 klienty s canisterapeutickými psy, kočkami a králíkem.

Dobrovolnictví

V Nemocnici Šumperk se o pacienty i uživatele sociálních služeb vedle zdravotnických a sociálních pracovníků starají od roku 2011 i dobrovolníci. Tito lidé pravidelně dochází do nemocnice ve svém volném čase a bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení, aby zpříjemnili klientům dlouhodobý pobyt.
Pravidelná činnost dobrovolníků je orientována zejména na vyplnění volného času formou pravidelných zájmových činností (zpívání, posilování paměti, tvořivé aktivity) nebo individuálními kontakty s jednotlivými klienty, kde plní roli společníků či průvodců. Současně dobrovolníci pomáhají při organizování motivačních programů, doprovází je na různé kulturní akce. Příležitostně k nám přichází dobrovolníci, kteří nemohou vykonávat pravidelnou činnost, ale přesto chtějí pomáhat např. formou koncertů, přednesu, divadelního představení.

Více informací se dozvíte na tel.: 606 044 869 nebo emailu kaplan@nemocnicesumperk.cz

Klinická pastorační/duchovní péče

Pastorační péče v Nemocnici Šumperk je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje příležitostně bohoslužby.

Na první pohled se může zdát, že je duchovní služba určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe však ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je spirituální služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

Nemocnice zajišťuje rovněž duchovní péči, (tel.: 606 044 869).

Lékárna Nemocnice Šumperk

Lékárnu Nemocnice Šumperk naleznete v přízemí nového pavilonu R. Pro více informací pokračujte prosím zde.

Zdravotnické potřeby MAPO medical s.r.o.

Prodejní doba: Po-Pá 7:30 - 15:30
E-mail: vydejna@mapomedical.cz
Tel.: 583 335 202

Výdejna a prodejna se nachází přímo v areálu nemocnice, nabízí široký sortiment zdravotnických prostředků.

 • pomůcky pro inkontinenci
 • obvazový materiál
 • zdravotní obuv
 • tlakoměry, teploměry
 • ortopedické a rehabilitační pomůcky
 • kompresivní punčochy a návleky
 • ortopedickoprotetické pomůcky
 • výrobky pro zubní hygienu
 • autolékárničky, lékárničky
 • vozíky, berle, chodítka
 • polohovací křesla a lůžka, matrace
 • toaletní židle, sedačky do vany, nástavce na WC
 • epitézy a zdravotní prádlo pro ženy po operaci prsu
 • paruky

Půjčovna zdravotních pomůcek

Potřebujete pečovat o svého blízkého, ale nemáte žádné zkušenosti ani potřebné vybavení?
Jste po úraze nebo operaci a potřebujete pomoci s návratem do normálního života?
Chybí Vám potřebné pomůcky pro rehabilitaci?

Neváhejte navštívit naši půjčovnu zdravotních pomůcek v areálu Nemocnice Šumperk. Rádi Vám se vším poradíme.

Pomůcky zapůjčujeme minimálně na 14 dní nebo 1 měsíc, případně dle individuální dohody.

S klientem je při zapůjčení pomůcky uzavřena nájemní smlouva.

Co všechno u nás najdete:

Prodejní doba: Po-Pá 8:00 - 12:00
E-mail: vydejna@mapomedical.cz
Tel.: 583 335 202

Bezplatné Wi-Fi připojení

Pro pacienty poskytujeme bezplatné připojení k internetu na těchto odděleních:

 • Pavilon A – interna, gynekologie, porodnice, dětské
 • Pavilon B – urologie, ortopedie, chirurgie
 • Pavilon C - centrální příjem
 • Pavilon E – neurologie
 • Pavilon F – kožní, sociální úsek
 • Pavilon R

Není poskytována technická podpora. Signál není zabezpečen šifrováním. Nošení notebooků pouze na vlastní zodpovědnost.

SPOJTE SE S NÁMI