Očkování proti Covid-19

Od 24. 1. 2024 bude v Nemocnici Šumperk a.s. opět probíhat očkování proti onemocnění Covid-19.

Očkovat se bude v pavilonu P, v ordinaci praktického lékaře MUDr. Radíka, a to každou středu od 7:00 do 8:00 hodin, pouze po předchozím telefonickém objednání. Objednávat se je možné každý všední den od 10:00 do 14:00 na telefonním čísle 583 334 121. V současné době očkujeme vakcínou Nuvaxovid XBB.1.5.

Nejčastější otázky a odpovědi k očkování proti onemocnění covid-19

Nechat se očkovat proti onemocnění covid-19? Jít na posilující dávku? Přečtěte si nejčastější otázky a hoaxy okolo vakcíny proti koronaviru. 

Co v těle očkovaných udělá vakcína a může poškodit zdraví?

Všechny očkovací látky, které se k očkování proti onemocnění covid-19 aktuálně používají, prošly řadou přísně kontrolovaných studií a musí splňovat nepodkročitelné podmínky pro doložení bezpečnosti a účinnosti. Vědecký výzkum je dnes již na mnohem vyšší úrovni, než byl ještě před pár lety a také v dobách, kdy byly vyvíjeny očkovací látky proti jiným infekčním nemocem, které dnes běžně používáme a není pochyb o jejich bezpečnosti a účinnosti.

Očkovací látky, které dnes k ochraně proti onemocněním covid-19 používáme, a to jak mRNA tak vektorové, jsou založené na stejném principu jako jiná očkování, jen k tomu využívají jiné, modernější technologie. Tímto principem je představit lidskému organismu charakteristickou část patogenu způsobujícího onemocnění. Tato část se nazývá antigen a sama o sobě nedokáže vyvolat onemocnění. Lidské tělo, konkrétně imunitní systém, si ji však zapamatuje, a jakmile se setká s patogenem, který ji má na sobě, zaútočí na ni a tak zničí i patogen ještě předtím, než vyvolá onemocnění.

Antigenem u koronaviru je tzv. spike protein. Ten je pomocí očkování lidskému organismu představen a tělo si následně vytvoří proti němu ochranu, a tedy i ochranu proti onemocnění covid-19. Všechny látky obsažené v očkovací látce, které mají za cíl pomoci představit tělu spike protein, jsou zcela neškodné a jsou velmi rychle degradovány. V těle tedy nezůstává nic, co by mohlo v budoucnosti zdraví očkovaného ohrozit. Vzniklá ochrana po očkování je podobná jako ochrana, která vzniká po prodělání onemocnění, ale s tím zásadním rozdílem, že není doprovázená klinickým průběhem onemocnění, který může být u některých lidí i velmi závažný a může vést k hospitalizaci a v nejhorším případě i ke smrti. Spousta lidí, kteří prodělali covid-19 má dlouhodobé následky, které mohou být i nevratné. Očkování proti covid-19, podobně jako jiná očkování může nést riziko nežádoucích účinků, které je ale v porovnání s riziky po prodělaném covid-19 daleko nižší. Nežádoucí účinky, které se po očkování mohou objevit, jsou obvykle velmi mírné a do pár hodin, popřípadě do několika dní odezní. Vedle toho jsou shodné s reakcemi po očkování i proti jiným nemocem a jsou očekávané. Tyto reakce totiž svědčí o „aktivaci“ imunitního systému, který reaguje na prezentovaný antigen a vytváří proti němu ochranu. Velmi vzácně se mohou vyskytnout i jiné nežádoucí účinky, avšak opět jejich riziko je daleko nižší než po prodělání covid-19.

Může očkování vyvolat autoimunitní onemocnění?

O závažných zdravotních komplikacích spojených s očkováním, a to jak proti onemocnění covid-19 tak i proti jiným nemocem, koluje řada mýtů. Jedním z nich je ten, že očkování způsobuje autoimunitní nemoci. Odpůrci očkování tím mezi lidmi vyvolávají zbytečnou paniku. Přitom rozsáhlé vědecké studie tuto domněnku nepotvrdily. Při srovnávání skupin očkovaných a neočkovaných skupin (např. při očkování proti lidským papilomavirům) byl výskyt autoimunitních onemocnění v obou skupinách zcela shodný. Co se týče očkování proti covid-19, neexistuje v tuto chvíli žádný důkaz, že by tomu mělo být jinak.

Příčina autoimunitních nemocí není doposud zcela jasná. Složitý vznik autoimunitního onemocnění lze jednoduše popsat jako situaci, kdy speciální buňky imunitního systému člověka začnou napadat vlastní dosud zdravé buňky a tkáně, což může vést k poškození různých orgánů. Předpokládá se, že na jejich vzniku se podílí řada rozličných faktorů. Jako jeden z těchto faktorů jsou u řady autoimunitních onemocnění popisovány infekční nemoci. A onemocnění covid-19 pravděpodobně není výjimkou. Výsledky řady studií naznačují, že některé potíže spojené s onemocněním covid-19, včetně dlouhodobého onemocnění řady orgánů, lze vysvětlit tím, že se imunitní systém organismu obrátil omylem proti tělu, tudíž že došlo k autoimunitní reakci.  Vznik autoimunitního onemocnění lze tedy s mnohonásobně vyšší pravděpodobností očekávat po prodělání onemocnění covid-19 než po očkování proti němu.

Co se týče pacientů, u kterých již bylo autoimunitní onemocnění prokázáno, tak se doporučuje očkování proti onemocnění covid-19 v době jejich stabilizovaného stavu. Jakékoli očkování není obecně doporučováno v době propuknutí onemocnění nebo při změnách léčby. Očkování osob s autoimunitním onemocněním je třeba vždy konzultovat s lékařem.

Může očkování způsobit neplodnost?

Spojování očkování proti onemocnění covid-19 s následnou neplodností je jednou z dalších poplašných zpráv, která se aktuálně šíří. Podkladem pro tuto informaci je tvrzení, že vakcíny obsahují mimo jiné i genetickou informaci vedoucí k tvorbě protilátek proti proteinu, který je nezbytný pro tvorbu placenty (syncytin-1). Odpůrci očkování tak tvrdí, že tyto protilátky způsobí, že protein nebude aktivní, kvůli tomu nebude funkční placenta a výsledkem bude neplodnost. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Je pravda, že protein na povrchu koronaviru (tzv. spike protein), který je očkovacími látkami tělu prezentován k vytvoření ochrany proti onemocnění covid-19, má ve své genetické informaci části totožné s proteinem syncytinem-1. To ale není mezi proteiny vzácné a už vůbec to neznamená, že jsou stejné či velmi podobné. Lze to připodobnit k situaci, kdy máme dvě auta se dvěma registračními značkami, např. 2EF1234 a 2EF3456. Přestože značky jsou podobné (a mají dokonce 4 stejné znaky, z toho 3 na stejném místě), nikdo asi nebude tvrdit, že jde o stejný vůz. Stejně tak „podobnost“ mezi spike proteinem a syncytinem-1 není dostatečná k tomu, aby vznikla tzv. zkřížená imunitní reakce, tedy stav, kdy imunitní reakce vyvolaná očkováním proti onemocnění covid-19 napadne také syncytin-1 a tím vyvolá neplodnost.  Rovněž studie v USA prokázaly, že placenty žen, které byly očkovány proti covid-19, nejevily rozdíly ve srovnání s placentami neočkovaných žen.

Tento argument lze potvrdit i na základě zkušeností lidí, kteří onemocnění covid-19 prodělali. Pokud by protilátky proti spike proteinu mohly napadat také syncytin-1, tak by i osoby po prodělání onemocnění covid-19 měly ve zvýšené míře trpět neplodností, jelikož i po prodělané nemoci jsou v těle protilátky proti spike proteinu na povrchu koronaviru. Poruchy plodnosti po infekci covid-19 však nebyly zaznamenány. Není důvod se domnívat, že imunitní odpověď proti spike proteinu navozená virovou infekcí se liší od imunitní odpovědi navozené vakcínou. Proto lze obavu z neplodnosti po očkování uzavřít jako neopodstatněnou.

Prodělal/a jsem onemocnění covid-19 a při vyšetření mi byla zjištěna přítomnost protilátek. Mám se očkovat nebo ne?

Dle aktuálně dostupných dat stále chybí jasná hranice množství protilátek po prodělaném onemocnění covid-19, kterou lze považovat za dostatečně chránící před opakovanou nákazou. Současně nelze jasně stanovit, s jakou rychlostí u jednotlivců ubývají. Předpokládá se, že po dobu alespoň 6 měsíců je ochrana navozená proděláním onemocnění dostatečná. Proto lze po tuto dobu považovat průkaz o prodělání covid-19 za jistý průkaz bezinfekčnosti shodně jako průkaz o provedeném očkování, případně čerstvém PCR či antigenním testu. S prodlužující se dobou od prodělání onemocnění však ochrana klesá. Tento pokles je značně individuální a nikdo z nás nedokáže s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Přirozeně vzniklá ochrana velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. A i když laboratorní vyšetření prokáže přítomnost protilátek, nelze jasně říct, zda je stanovená hladina protilátek dostatečně „ochranná“ a jak dlouho bude přítomna. Hladina protilátek totiž není ekvivalentem ochrany očkováním. Důležité je také vědět, že samotná hladina protilátek není jedinou formou obranyschopnosti. Další složkou je tzv. buněčná imunita, která je rovněž po očkování dostatečně navozena. Mnohem bezpečnější než spoléhat na protilátky je využít očkování, které navíc tuto již existující ochranu po onemocnění covid-19 posílí. Odborníci očkování po prodělané nemoci covid-19 doporučují i z důvodu vzniku mutací a šíření nových variant koronaviru.

Pokud jste prodělali v minulosti onemocnění covid-19 a současně vám byla laboratorním vyšetřením potvrzena přítomnost protilátek v krvi, stačí k maximální ochraně proti opakované nákaze onemocněním covid-19 s případným závažným průběhem očkování jednodávkovou očkovací látkou. Vyšetření protilátek má v tuto chvíli pouze dva odborné důvody. Prvním je vyšetření protilátek před darováním rekonvalescentní plasmy a druhým pomoc v diagnostice onemocnění u člověka, který má typické známky dřívějšího prodělání onemocnění covid-19 (např. nález na rentgenu), avšak nebyl mu na počátku onemocnění proveden test na přítomnost koronaviru. Před očkováním není vyšetření protilátek opodstatněné.

Nevím, kde si mám najít nějaké relevantní informace k očkování, věřím jen tomu, co se píše na seznamu…

Relevantní informace o onemocnění covid-19 i o očkování proti němu je nejvhodnější hledat primárně na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/, na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv: https://www.sukl.cz/covid-19, kde jsou uváděny i informace převzaté od Evropské agentury pro léčivé přípravky a dále v příbalových informacích jednotlivých vakcín, které jsou průběžně aktualizovány: https://www.sukl.cz/pribalove-informace-k-registrovanym-vakcinam-proti-covid-19, dále na webu vlády - https://covid.gov.cz/, případně na stránkách odborných společností (například Česká vakcinologická společnost: https://vakcinace.eu/), kde jsou i části věnované veřejnosti. Jakékoli jiné zdroje informací mohou být zavádějící a to i přesto, že vypadají na první pohled velmi odborně či je zaštiťuje některý ze známých lékařů, vědců apod.


Zdroj informací: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Co dělat, když jsem covid pozitivní

Jak zjistím, že jsem covid pozitivní?

V případě, že pociťujete příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého praktického lékaře, který zhodnotí váš zdravotní stav, případně vám provede test v ordinaci.

V současné době si můžete zakoupit antigenní test v lékárně a provést si ho sami doma. Při provedení testu postupujte dle přiloženého návodu od výrobce. Výsledek doma provedeného testu je pouze orientační, a proto byste při potížích měli kontaktovat svého lékaře.

Co mám dělat, když jsem pozitivní?

Pokud vám test provádí zdravotnický pracovník/lékař v ordinaci (RAT antigenní test), informuje vás o jeho výsledku ihned a rozhodne o dalším postupu léčby, případně Vám vystaví neschopenku.

V případě, že vám lékař vystaví žádanku na PCR test, po obdržení SMS s pozitivním výsledkem, kontaktujte vašeho lékaře (nejlépe telefonicky), který rozhodne o dalším postupu léčby a případně Vám vystaví neschopenku.

Pokud jste provedli antigenní test doma a máte pozitivní výsledek, kontaktujte vašeho lékaře (nejlépe telefonicky), který rozhodne o dalším postupu léčby a případně vám vystaví neschopenku.

Je mi nařízená izolace a musím zůstat doma?

Na základě diagnostikovaného onemocnění covid-19 vám v tuto chvíli není automaticky nařízena izolace. Izolace vám může být nařízena v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Vždy dbejte pokynů svého ošetřujícího lékaře a dodržujte stanovený postup léčby, případně dodržujte pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví.

Nadále však platí, že jste nakažen vysoce přenosným infekčním onemocněním, a proto je vhodné omezit co nejvíce kontakt s ostatními osobami a zamezit tak dalšímu šíření onemocnění. Při nezbytném pohybu v kolektivu a při dalších činnostech, kdy jste v kontaktu s ostatními osobami, je žádoucí použít ochranu dýchacích cest.

Při příznacích respiračního onemocnění u vašeho dítěte, kontaktujte pediatra a v případě zjištěné pozitivity dodržujte pokyny lékaře, který vám může vystavit potvrzení nároku na ošetřovné (tzv. OČR). Do doby úplného odeznění příznaků onemocnění je vhodné zamezit kontaktu dítěte s jakýmkoliv kolektivem (třída, kroužky, sportovní aktivity aj.).

Jak se mám chovat ve svém okolí?

Stejně jako u nákazy jakýmkoliv jiným respiračním onemocněním se chovejte zodpovědně a dodržujte základní hygienická pravidla k omezení šíření infekční nemoci:

  • Zůstaňte doma a omezte jakékoliv návštěvy.
  • Myjte si často ruce. Používejte mýdlo a vodu.
  • Při kašli nebo kýchnutí si zakryjte nos a ústa ohnutým loktem nebo kapesníkem.
  • Omezte podávání rukou, objímání se při pozdravu a jiný osobní kontakt.
  • Zamezte kontaktu především se zranitelnými skupinami osob, jako jsou senioři nebo chronicky nemocní pacienti a osoby s oslabenou imunitou.

Další možná režimová opatření:

  • Chovejte se ohleduplně a nešiřte onemocnění dál ve svém okolí.
  • Kontaktujte svého zaměstnavatele a pokud to charakter vaší práce umožňuje, zůstaňte doma a vyhněte se kontaktu s kolegy.
  • Při pohybu v hromadných dopravních prostředcích zvažte nošení ochrany dýchací cest.

Jak dlouho mám dodržovat opatření?

Hygienická a režimová opatření je žádoucí dodržovat při jakékoliv respirační nákaze do úplného odeznění příznaků, minimálně však v délce 5 – 7 dnů.

Zdroj informací: Ministerstvo zdravotnictví České republiky