Gynekologická ambulance

Gynekologická péče zahrnuje základní vyšetření a drobné zákroky. Mimo pracovní dobu je k dispozici pohotovost.

 

 

Centrum onkologické prevence

Kompletní péče o pacientky s přednádorovými nálezy.

Poskytované služby:

 • následná péče
 • dispenzarizací a cytologická diagnostika v laboratoři
 • konsiliární služby pro ambulantní lékaře okresu

Kontakt:
583 332 351

Kde nás najdete:
Pavilon R, 1. patro

Ordinační hodiny:
Čt 8:30 – 11:30 MUDr. Henemanová 

IVF

Ve spolupráci s olomouckým centrem asistované reprodukce FERTIMED nabízíme komplexní možnost léčby neplodnosti (IVF).

Poskytované služby:

 • příprava na IVF
 • péče po transferu
 • monitoring čerstvé gravidity a následný prvotrimestrální screening

Co potřebujete vědět o IVF:

Gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk spolupracuje s olomouckým IVF centrem FERTIMED. Klientky, které uvažují o zařazení do IVF programu, mohou na našem pracovišti projít kompletizací všech potřebných vyšetření, včetně invazivních (hysteroskopie, laparoskopie, včetně zjištění průchodnosti vejcovodů). Je možné provádět průběžně monitorizace cyklů- včetně folikulometrie a rovněž andrologické vyšetření partnera včetně spermiogramu. Všechny páry mají možnost této úzké spolupráce obou zařízení využít. 

Příprava na umělé oplodnění:

Příprava klientek na umělé oplodnění znamená vždy doplnění a kompletizaci celé řady vyšetření, která zajišťujeme v nemocnici. Po tomto kroku jste předáni dle objednání již do centra FERTIMED, kde následuje vyřízení úhrady na zdravotních pojišťovnách.

Kdo může navštívit pracoviště:

Každá žena, které se nedaří přirozenou cestou otěhotnět, se na nás může obrátit, buď sama přímo, nebo prostřednictvím svého gynekologa. Žádné doporučení tedy není potřeba, ale pokud si klientka přinese zprávu od svého gynekologa či kopie dosavadních vyšetření nebo seznam podaných léků, budeme mít výrazně lepší výchozí pozici pro další postup. Návštěvou našeho zařízení nedochází ke změně ošetřujícího gynekologa (registrující lékař). Po dosažení vytouženého cíle – potvrzení těhotenství po úspěšné léčbě – přechází těhotná do těhotenské poradny svého lékaře.

Objednání:

Telefonické objednání na vstupní konzultaci s podrobným poučením o dalším postupu, včetně finančních podmínek (limity úhrad pojišťoven + doplatky) probíhá u sester v Olomouci na tel. čísle: 602 178 688. Písemná komunikace je na e-mail: coordinator@fertimed.cz Je třeba říci, že u této první konzultace je více než kdy jindy vhodná přítomnost celého páru. Tato schůzka klienty k ničemu nezavazuje a teprve po ní se klienti mohou rozhodnout o podstoupení léčby.

Kontakt:
tel.: 602 178 688
e-mail: coordinator@fertimed.cz

Ordinační hodiny:
dle předem objednaných termínů

Ordinační hodiny


Ordinační hodiny + lékař


Po

8:30 - 12:00 

prim. MUDr. Huml Karel

MUDr. Procházka Michal

MUDr. Hejl Zdeněk

- indikační poradna

- kontroly po operacích

- onkologie

12:30 - 14:00

prim. MUDr. Huml Karel

MUDr. Procházka Michal             

MUDr. Hejl Zdeněk

- indikační poradna

- kontroly po operacích

- onkologie

Út

8:30 - 12:00

MUDr. Hejl Zdeněk

- onkologická poradna

- poradna pro léčbu endometriózy

12:30 - 14:00

MUDr. Komarnytska Kosyk Mariana

- obecná gynekologie

St

8:30 - 12:00

MUDr. Slunská Petra

- střídání ambulantních lékařů

- obecná gynekologie

12:30 - 14:00 

MUDr. Slunská Petra

- obecná gynekologie

Čt

8:30 - 12:00

MUDr. Henemanová Markéta

MUDr. Heneman Petr

- urodynamické vyšetření

- obecná gynekologie

12:30 - 14:00 

MUDr. Henemanová Markéta 

MUDr. Heneman Petr

- obecná gynekologie

8:30 - 11:30 

MUDr. Procházka Michal

- indikační poradna

- obecná gynekologieKombinovaný screening

1. Informace k vyšetření - prvotrimestrální screening

Kombinovaný prvotrimestrální screening je vyšetření těhotných pacientek v prvním trimestru těhotenství, jehož cílem je zachytit nejčastější chromozomální vady plodu, jako je Downův syndrom.

We speak English. For English version please click here.

Co se vyšetřuje?

Jedná se o výpočet rizika pro danou těhotnou ženu softwarem, který byl speciálně vyvinut k tomuto vyšetření. Započítává se věk matky, výsledky z odběru krve a ultrazvukové vyšetření. Tato kombinace uvedených dat nám poskytuje vysoký záchyt vad plodu (až 95 %).

Kdy se vyšetření provádí?

Mezi 10. a 11. týdnem těhotenství odebíráme krevní vzorky, ze kterých analyzujeme PAPP-A a volnou podjednotku hCG a ultrazvukem stanovíme přesné stáří plodu. Mezi 11. a 14. týdnem těhotenství provádíme těhotným ženám specializované ultrazvukové vyšetření, při kterém vyšetřujeme jednak morfologii plodu a jednak tzv. šíjové projasnění (NT – nuchální translucence) a další markery, jako je nosní kost, toky na trojcípé chlopni plodu a průtok v ductus venosus.

Kde se vyšetřuje?

Vyšetření provádíme v gynekologické ambulanci v prvním patře nového pavilonu R. Pacientky se samy objednají co nejdříve a my již naplánujeme datum odběru krve a ultrazvukového vyšetření. K tomuto vyšetření není třeba žádanka od obvodního gynekologa.

Kdo vyšetření provádí?

Krevní vzorky odebírá sestra.

Ultrazvukové vyšetření provádí pouze erudovaný lékař, který získal certifikáty FMF (Fetal Medicine Foundation) v Londýně. Takto certifikovaný lékař je každý rok kontrolován nadací FMF, aby kvalita vyšetření měla vysokou úroveň. Seznam certifikovaných lékařů naleznete na www.fetalmedicine.org.

Co se bude dít, když budu mít pozitivní screening?

Pokud software na základě námi zadaných dat vyhodnotí vysoké riziko pro danou těhotnou ženu, pak nabízíme tzv. invazivní vyšetření, přesněji amniocentézu či odběr choriových klků na specializovaném pracovišti. Toto vyšetření DNA plodu, tzv. stanovení karyotypu, spolehlivě potvrdí nebo vyloučí danou chromozomální vadu. Výsledky analýzy DNA nejběžnějších vad jsou k dispozici do 2-3 dnů.

Kombinovaný screening v prvním trimestru přinesl vysoký záchyt vad plodu. Toto vyšetření je prováděno na doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti.

Cena vyšetření

Vyšetření není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, ale zdravotní pojišťovny na něj přispívají. Prosím informujte se u své pojišťovny. Cena vyšetření je dle aktuálního ceníku placených služeb.

Cena zahrnuje:

 • biochemické vyšetření prováděné ideálně v období mezi 10-11 týdnem
 • ultrazvukové vyšetření
 • USB s uloženými fotkami či videi
 • 10% sleva na nadstandardní pokoj
 • 10% sleva na Entonox při porodu
 • sleva 100 Kč při nákupu produktu HIPP nad 400 Kč v lékárně Nemocnice Šumperk.

Benefity prvotrimestrálního screeningu jsou nenárokové.

2. Informace k vyšetření - screening podrobná morfologie plodu (20. - 22. týden)

Jedná se o detailní ultrazvukové vyšetření, během něhož se podrobně popisuje tzv. morfologie (posouzení přítomnosti, uložení, velikosti vyšetřovaných orgánů plodu, včetně uložení placenty a množství plodové vody) a zároveň se posuzuje růst plodu. Během tohoto vyšetření lze vyloučit až 90% vývojových vad plodu, proto se řadí k nejdůležitějším vyšetřením těhotenství.

Vyšetření provádí erudovaní lékaři s certifikací FMF (Fetal Medicine Foundation).

Cena vyšetření

Vyšetření není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění. Cena vyšetření je dle aktuálního ceníku placených služeb.

Objednat se můžete na telefonním čísle 583 332 351 nebo na 606 709 913 (telefony pouze do 14:00).

Ordinační hodiny:
St 7:00 – 15:00

ORDINAČNÍ HODINY
 • Po 8:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
 • Út 8:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
 • St 8:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
 • Čt 8:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
 • 8:30 - 11:30