Vítejte v naší sekci zaměřené na vzdělávací akce pro lékaře a nelékařský zdravotní personál.

V rámci poskytování kvalitní péče je pro nás vzdělávání zaměstnanců prioritou.

Pro lékaře připravujeme odborné semináře a konference, které jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 („SP“ 16).

Srdečně jsou srdečně zváni nejen zdravotníci, ale i studenti všeobecného lékařství/zdravotních oborů a také široká veřejnost, prostě všichni, které naše odborné vzdělávací akce zaujmou.

Nenechte si ujít - níže naleznete aktuální přehled, termíny a podrobné informace k jednotlivým vzdělávacím akcím, včetně aktivního odkazu pro registraci/přihlášení.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.
Plán vzdělávacích a dalších akcí v rámci MAPO academy na rok 2024

Leden

  1. 1. 2024   SEMINÁŘ MODERNÍ ONKOLOGIE – ve spolupráci s FNOL (Kongresový sál Nemocnice Šumperk)

  2. 1. 2024   ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ KOLEGIA MAPO A ACADEMY (Kongresový sál Nemocnice Šumperk)

Únor

PRÁVNÍ SEMINÁŘ AKSU PRO PRACOVNÍKY NEMOCNICE ŠUMPERK

  1. 2. 2024   SEMINÁŘ PRO MANAŽERY KVALITY – aktualizované standardy ČSAZ, novinky v legislativě, nejčastější nedostatky v praxi (zdravotnická dokumentace, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky) (ÚPMD Praha)

Březen

  1. 3. 2024   Kurz METROLOG VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ – Campus TAYLLORCOX (Budova Bastion Florenc) Křižíkova 2136/2a, Karlín, 186 00 Praha 8 – ve spolupráci s ČSAZ

Duben

  1. 4. 2024   ZÁHADNÝ SVĚT MIKROORGANISMŮ – malá výstava o potenciálně velkém problému – vernisáž ve Vlastivědném muzeu Šumperk, 17.00

5. - 6. 4. 2024   XXXII. ŠUMPERSKÉ DNY ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE (Nové Stráně) ve spolupráci se společností Solen

  1. 4. 2024   ŽIVOT S AUTISMEM – SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST ve spolupráci s Dětský klíč, Knihovna TGM Šumperk (17:00, Šumperk)

  2. 4. 2024   SPOLEČNOU PREVENCÍ PROTI DROGÁM, seminář pořádaný ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, z.s. Bezpečný Šumperk a Nemocnicí Šumperk (9.00, kongresový sál Nemocnice Šumperk)

Květen

  15. 5. Významné patogeny v MKB praxi (Vlastivědné muzeum Šumperk)

  1. 5. 2024   STÁŘÍ SPOJUJE – setkání se službami pro seniory (Knihovna TGM Šumperk)

  2. 5. 2024   III. KONFERENCE PALIATIVNÍ LÉČBY A PŘÍSTUPU K PACIENTŮM V DOMÁCÍ A HOSPICOVÉ PÉČI (Kongresový sál Nemocnice Šumperk)

Červen

  1. 6. 2024       III. ŠUMPERSKÉ REHABILITAČNÍ SYMPÓZIUM (Šumperk – kongresový sál nemocnice, 13.00)