Konziliární podpůrný a paliativní tým

V prosinci 2023 byl v Nemocnici Šumperk zřízen Konziliární podpůrný a paliativní tým (zkráceně KPPT). Náplní jeho práce je péče o vážně nemocné a jejich rodiny. Poskytuje odbornou a citlivou podporu v různých fázích nemoci, doprovází až do konce života a nabízí též pozůstalostní péči.

Co nabízíme?

 • komplexní přístup k pacientům a jejich rodinám
 • konziliární a podpůrnou péči pro hospitalizované pacienty a jejich blízké
 • rozhovor s pacientem, rodinou a všemi zúčastněnými
 • otevřenou komunikaci s pacientem, rodinou a ošetřujícím týmem
 • rodinné konference
 • zapojení pacienta a rodiny do rozhodování o dalším směřování péče
 • stanovení cílů péče se zohledněním přání pacienta
 • plánování a nastavení další péče po propuštění
 • kontinuitu péče (od diagnózy až do konce života)
 • řešení symptomů nemoci
 • nastavení medikace pro případ akutního zhoršení
 • zajištění následných služeb (sociálních, zdravotních)
 • oporu ošetřujícímu personálu při řešení složitých, eticky a komunikačně náročných situací
 • pomáhat při rozhodování v souladu s přáním a hodnotami pacienta
 • sociální péči
 • psychoterapeutickou péči
 • duchovní podporu
 • dle potřeby opakované intervence multidisciplinárního týmu
 • poradenství pro pozůstalé

Jak probíhá paliativní konzilium?

Specifikem paliativního konzilia je možnost opakované intervence různých členů multidisciplinárního týmu dle aktuální potřeby a stavu pacienta.  Základem je vždy rozhovor s pacientem o cílech péče dle jeho přání a preferencí. Rozhovor s rodinou a rodinné konference mohou přispět k porozumění situace a lepší orientaci v aktuálním dění. Konzultace s primárním ošetřujícím týmem a jeho podpora je též práce paliativního konzilia. Důležitou součástí je řešení symptomů a léčba bolesti, nastavení ošetřovatelské péče a sociální intervence. Psychologická podpora a duchovní služby jsou v průběhu pobytu pacienta v nemocnici vždy dostupné.

Členové týmu KPPT

Lékaři:

 • MUDr. Kratochvílová Květuše
 • MUDr. Švébišová Hana, Ph.D.
 • MUDr. Rendová Martina

Koordinátor týmu:

 • Mgr. Remešová Dagmar

Zdravotně sociální pracovník:

 • Štefečková Dana
 • Bc. Neoralová Gabriela

Krizový intervent:   

 • ThLic. Mgr. Nováková Jana, Ph.D.

Kaplani:                             

 • Mgr. Klíč František
 • Ing. Mgr. Pospíšilová Pavlína

Soubory ke stažení

ORDINAČNÍ HODINY
 • pondělí - pátek 7:00 - 15:00 hodin přízemí pavilonu P