Návštěvní hodiny

Po domluvě s ošetřujícím lékařem lze návštěvní hodiny sjednat individuálně.

Pokud se chystáte na návštěvu a máte příznaky respiračního onemocnění, zvažte nezbytnost návštěvy s ohledem na možné ohrožení zdraví pacientů. Je-li návštěva neodkladná (např. u pacientů v terminálním stádiu), je nutné použít respirátor/ústenku a provést hygienickou dezinfekci rukou. 

SPOJTE SE S NÁMI