Identifikační údaje

Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 01 Šumperk

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3020, 13. října 1992.

IČO:  47682795
DIČ:  CZ699004407

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1055003238/5500
Právní forma: akciová společnost

Číslo datové schránky : 5qugjc8