Mikrobiologická laboratoř

Mikrobiologická laboratoř je organizačně samostatnou součástí komplementu Nemocnice Šumperk.

Nachází se v 1. patře budovy J.

Zabývá se diagnostikou v oblasti lékařské mikrobiologie a klinické imunologie.

Certifikáty a akreditace

Certifikáty EHK:

EHK 2022

Akreditace ČIA:

Osvědčení o akreditaci ČIA

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

SÚKL:

Laboratoř má povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k laboratornímu vyšetřování dárců podle vyhlášky č. 422/2008 Sb., přílohy č. 4, bodu 1.1. 

Informace ke stažení

Vyšetření samoplátců v MKB

Novinky

FOTOGALERIE