Mikrobiologická laboratoř

Mikrobiologická laboratoř je organizačně samostatnou součástí komplementu Nemocnice Šumperk.

Nachází se v 1. patře budovy J.

Zabývá se diagnostikou v oblasti lékařské mikrobiologie a klinické imunologie.

Informace pro pacienty testované na Covid-19

Novinky

Certifikáty

Externí hodnocení kvality SZÚ:

Certifikát č. 529/2019

Příloha certifikátu č. 529/2019

Potvrzení o účasti č. 529/2019

UK NEQUAS:

EARS 2018

Spolupráce s Národní referenční laboratoří pro antibiotika v rámci projektu EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network).

Akreditace ČIA:

Osvědčení o akreditaci ČIA

Příloha k osvědčení

SÚKL:

Laboratoř má povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k laboratornímu vyšetřování dárců podle vyhlášky č. 422/2008 Sb., přílohy č. 4, bodu 1.1. 

Informace ke stažení

FOTOGALERIE