Neurologická ambulance

Léčba a příjem pacientů s onemocněním nervové soustavy, vyšetření akutních stavů a hospitalizovaných pacientů.

Laboratoř elektroencefalografie (EEG)

Diagnostika mozkových chorob pomocí EEG.

Poskytované služby:

  • elektrodiagnostika epilepsie, encefalopatie, traumat, nádorů a cévní mozkové příhody

Kontakt:
583 332 652

Ordinační hodiny:
Po 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
Út 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
St 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
Čt 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00

Laboratoř elektromyelografie (EMG)

Diagnostika nemocí periferních nervů, poruch nervosvalového přenosu a některých onemocnění míchy nebo svalů.

Poskytované služby:

  • elektrodiagnostika neuropatie, traumat a kompresivních syndromů
  • rozpoznání některých onemocnění míchy, svalů, poruch nervosvalového přenosu a latentní tetanie

Kontakt:
583 332 603

Ordinační hodiny:
Út 7:00 – 11:30; 12:00 – 15:00
St 7:00 – 11:30; 12:00 – 15:00

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)

Vyšetření evokovaných potenciálů u pacientů s onemocněním zrakové nebo sluchové dráhy.

Poskytované služby:

  • vyšetření zrakových (PR-VEP) a sluchových (BAEP) evokovaných potenciálů
  • péče o pacienty z očního, ORL a neurologického oddělení s onemocněním zrakové nebo sluchové dráhy

Kontakt:
583 332 603

Ordinační hodiny:
7:00 – 11:30; 12:00 – 15:00

Infuzní stacionář

Ambulantní podávání infuzní terapie, doporučené lékařem specialistou.

Kontakt: 583 336121Ordinační hodiny:

Po 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
Út 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
St 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
Čt 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00
 7:30 – 11:30; 12:00 – 15:00