Telefonní seznam

ZÁKLADNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Anesteziologická ambulance 583 332 051
Angiologická ambulance 583 332 417
Ambulance bolesti 583 332 148
Ambulance plastické chirurgie 602 748 838
Ambulance chronických ran 583 334 105
Diabetologická ambulance 583 332 419
Dětská ambulance 583 332 251
Dětská odborná ambulance 583 332 203
Endoskopické pracoviště 583 332 453
Endokrinologická a metabolická poradna, endokrinologická ambulance 583 332 452
Flebochirurgická ambulance 583 332 148
Gastroenterologická ambulance 583 332 252
Genetická ambulance 596 618 917
Gynekologická ambulance 583 332 351
Hematologická ambulance 583 333 809
Chirurgická ambulance I. 583 332 151
Chirurgická ambulance II. 583 332 153
Chirurgická příjmová ambulance 583 332 154
Chirurgická odborná ambulance 583 332 148
Chirurgický zákrokový sálek 583 332 152
Interní konziliární ambulance 583 336 251
Interní příjmová ambulance 583 332 451
Kardiologická ambulance 583 332 450
Kožní ambulance 583 332 551
Lékařská pohotovostní služba (děti a dorost) 583 333 444
Lékařská pohotovostní služba (dospělí) 583 333 445
Magnetická rezonance 583 333 570
Mamograf 583 333 560
Neurologická ambulance 583 332 653
Oční ambulance 583 332 754
Onkologická ambulance 583 333 021
Ortopedická ambulance I. 583 333 251
Ortopedická ambulance II. 583 333 250
Ortopedická příjmová ambulance 583 333 252
Ortopedický zákrokový sálek 583 333 231
ORL ambulance 583 333 151
Perimetr 583 332 761
Plicní ambulance 583 336 107
Poradna pro stomiky 583 335 111
Porodnická ambulance 583 332 302
Protetická ambulance 583 334 105
Proktologická ambulance 583 334 105
Psychologická ambulance 583 336 301
Protetická ambulance 583 332 148
Recepce-evidence DPN 583 334 107
Rehabilitace 583 333 651
Rentgen 583 333 555
Sádrovna 583 332 156
Urgentní příjem 583 332 054
Urologická ambulance 583 333 951
Venerologická ambulance 583 332 505
Vyšetřovna EEG 583 332 652
Centrální laboratoř - příjem vzorků 583 332 955
Centrální sterilizace 583 335 805
Dětské oddělení 583 332 221
Dětská JIP 583 332 222
Gynekologické oddělení 583 332 338 gynekologie@nemocnicesumperk.cz
Chirurgické oddělní - muži 583 332 116 chirurgie@nemocnicesumperk.cz
Chirurgické oddělní - ženy 583 332 141 chirurgie@nemocnicesumperk.cz
Interní oddělní - ženy 583 332 441 interna@nemocnicesumperk.cz
Interní oddělení - muži 583 332 442 interna@nemocnicesumperk.cz
Interní oddělení JIP 583 332 021
Kožní oddělení 583 332 522 kozni@nemocnicesumperk.cz
Mikrobiologická laboratoř 583 333 832
Neurologické oddělení 583 332 661 neurologie@nemocnicesumperk.cz
Novorozenecký úsek 583 332 322
Oční oddělení 583 332 721 ocni.recepce@nemocnicesumperk.cz
Oddělení ARIP 583 332 121
Oddělení patologie 583 333 301 patologie@nemocnicesumperk.cz
Oddělení klinické onkologie 583 333 021 onkologie@nemocnicesumperk.cz
Ortopedické oddělení I. 583 333 221 ortopedie@nemocnicesumperk.cz
Ortopedické oddělení II. 583 333 221 ortopedie@nemocnicesumperk.cz
ORL oddělení 583 332 116
Ošetřovatelský úsek A 583 336 220
Ošetřovatelský úsek B 583 336 231
Ošetřovatelský úsek C 583 336 222
Ošetřovatelský úsek Zábřeh 583 336 242
Plicní oddělení 583 336 121
Porodnické oddělení 583 332 343
Příjem pacientů očího oddělení 583 332 722
Recepce očního oddělení 583 332 753
Radiodiagnostické ddělení 583 333 551 rdg@nemocnicesumperk.cz
Rehabilitační oddělení - vyšetřovna 583 333 604 rehab@nemocnicesumperk.cz
Rehabilitační oddělení - evidence 583 333 651 rehab@nemocnicesumperk.cz
Sociální pracovnice 583 334 564
Sociální úsek 583 334 565
Urologické oddělení 583 333 921 urologie@nemocnicesumperk.cz