Řízení kvality

Kvalita a bezpečí jsou v Nemocnici Šumperk nedílnou součástí poskytování zdravotní péče. Oddělení kvality zajišťuje aktivní vyhledávání rizikových oblastí a definuje postupy pro předcházení chyb, které se mohou vyskytnout. V nemocnici jsou tak předepsané postupy k provádění mnoha činností zdravotnického i nezdravotnického personálu a tyto postupy a činnosti z nich vyplývající jsou pravidelně hodnoceny a kontrolovány.