UKONČENÍ ČINNOSTI OČKOVACÍHO CENTRA

VÍCE

Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu

VÍCE

Nechybělo mnoho a byl by místo lékaře bubeníkem

VÍCE

Na každého pacienta musíte nahlížet jako na člověka, ne jako na diagnózu

VÍCE

Radiodiagnostický pavilon zdobí stomické pytlíky s lidskými příběhy

VÍCE

Centrální příjem se rozsvítil na podporu Dne vzácných onemocnění

VÍCE

ORIENTAČNÍ
PLÁN AREÁLU