EU - Pavilon M11 - stará chirurgie

Snížení energetické náročnosti pavilonu 11M Stará chirurgie v areálu Nemocnice Šumperk a.s.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015842

SPOJTE SE S NÁMI