Plazmaferetické centrum

Krevní plazma je pro nás nenahraditelná. Pomozte jejím darováním i Vy!

Online objednání

I přes vyhlášení karantény je stále možné darovat plazmu, a to v případě dodržení všech obecných instrukcí doporučených státem.
Pokud jste v posledních dnech navštívili některou z evropských zemí, kde mohou být oblasti zasažené infekcí COVID-19, tedy koronavirem, sledujte v následujících 14 dnech po opuštění oblasti svůj zdravotní stav. 
ODBĚR PLAZMY ODLOŽTE MINIMÁLNĚ O 1 MĚSÍC. Děkujeme

CO JE KREVNÍ PLAZMA?

Krevní plazma obsahuje látky nezbytně důležité pro zachování imunity a srážlivosti krve. Z této skutečnosti vyplývá její důležitost v moderní medicíně. Darováním plazmy pomáháte zachraňovat životy pacientů při masívních krváceních, těžkých popáleninách, poruchách srážení krve, lidem s poškozenou imunitou a při mnoha dalších závažných onemocněních a zraněních.

VYUŽITÍ KREVNÍ PLAZMY

Plazma se zpracovává buď pro takzvané klinické účely, kdy je pacientům aplikována během transfuzí nebo se z ní vyrábějí speciální léčivé přípravky, tzv. krevní deriváty.

 • Albumin – podáván při rozsáhlých popáleninách, jaterních onemocnění
 • Imunoglobuliny – látky důležité na podporu imunitního systému
 • Koncentráty koagulačních faktorů a inhibitorů – faktory VIII a IX pomáhají hemofilikům

PLAZMAFERÉZA

Krevní plazma se odebírá pomocí technologie zvané plazmaferéza, při které se oddělí tekutá plazma od bílých a červených krvinek. Zatímco plazma se sbírá do plastového vaku, krvinky se automaticky vrací zpět dárci do těla. Dárci se odebírá 650 ml a více. Plazma má rychlou schopnost regenerace, zdravý organismus chybějící množství plazmy nahradí asi do 48 hodin. Proto je možné plazmu darovat častěji než celou krev.

DÁRCE KREVNÍ PLAZMY MUSÍ SPLŇOVAT

 • 18 až 65 let
 • hmotnost více než 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • souhlas dárce
 • dlouhodobý pobyt v ČR
 • platné zdravotní pojištění

ODBĚR KREVNÍ PLAZMY

Zásady před odběrem: dostatečný přísun tekutin, 24 hod. před odběrem nepít alkohol, nejíst tučná jídla, před odběrem lehce posnídat.

Odběry plazmy jsou dárci velmi dobře snášeny, tělo zdravého člověka se bez problémů vypořádá s pravidelným darováním plazmy. Minimální interval mezi odběry plazmy je 14 dní v souladu s českou legislativou.

Každý provedený odběr je laboratorně testován zejména na přítomnost virů: žloutenka typu B, C,

HIV 1/2 , syfilis. Dále se vyšetřuje krevní skupina ABO, RhD, nepravidelné protilátky proti červeným krvinkám, celková bílkovina, cholesterol, popř. další potřebná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu dárce.

Přísná pravidla platí pro ochranu zdraví dárců. Od hygienických opatření na odběrovém sále přes použití sterilních a jednorázových odběrových sad. Po celou dobu odběru jsou dárci v kontaktu s kvalifikovaným personálem.

BENEFITY

Úspěšně spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, Českým červeným křížem a v neposlední řadě s vedením města Šumperk.

Benefity pro dárce: studijní/pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, výhody od zdravotní pojišťovny, občerstvení, odpočet ze základu daně z příjmu.

Soutěže

Pravidla soutěže o dárkový poukaz

Společnost Nemocnice Šumperk a.s. (dále také „pořadatel“) organizuje a pořádá ve svém plazmaferetickém centru marketingovou soutěž, které se mohou účastnit všichni dárci plazmy, kteří si přejí být do soutěže zařazeni a zároveň splní podmínku spočívající v návštěvě plazmaferetického centra pořadatele v konkrétním období v průběhu roku 2020.

Tato soutěž je vyhlášena na jednotlivá období:

1. ledna 2020 - 31. března 2020 (den losování 31. března 2020)

- výherkyně paní Růžena Urnerová

1. dubna 2020 – 30. června 2020 (den losování 30. června 2020)

1. července 2020 – 30. září 2020 (den losování 30. září 2020)

1. října 2020 – . prosince 2020 (den losování . prosinec 2020) datum bude upřesněno co nejdříve

(dále také „soutěž“)


Výběr výherce soutěže za dané období proběhne vždy v den losování, kdy z databáze dárců krevní plazmy, kteří v daném období darovali krevní plazmu v plazmaferetickém centru pořadatele, a kteří projevili zájem být do soutěže zařazeni, bude vylosován jeden výherce. Tento výherce bude následně pracovníkem plazmaferetického centra informován o tom, že v soutěži vyhrál a o tom, kdy a kde si může výhru vyzvednout.

Výhrou se rozumí dárkový poukaz v hodnotě 800 Kč do Restaurace Arte, Husitská 2, Šumperk, 787 01.

Dále platí:

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výhru.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zrušit soutěž i bez uvedení důvodů, jejím účastníkům není povinen poskytovat a neposkytuje žádné náhrady za zrušení soutěže.
 3. Každý účastník soutěže se může zapojit do soutěže v jednom, ve více i ve všech obdobích. 
 4. V případě, že výherce si výhru nepřevezme v řádném domluveném termínu, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Dárci, kteří projevili zájem být do soutěže zařazeni, berou na vědomí, že jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení mohou být uveřejněny na sociálních sítích a na internetových stránkách pořadatele. Bližší podmínky zpracování osobních údajů osob zařazených do soutěže jsou dostupné na webových stránkách pořadatele.
 6. Pokud pravidla soutěže nestanoví jinak, soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let.

AKCE


ORDINAČNÍ HODINY
 • Po - Pá 6:00 - 12:00
NÁŠ TÝM

PRIMÁŘ

MUDr. Marie Urbánková

VEDOUCÍ LABORANTKA

Andrea Charalambidu

FOTOGALERIE