MUDr. Josef Čikl

náměstek pro léčebnou péči, manažer operačních oborů, primář NVP, DIOP a NIP