MUDr. Jiří Kopecký

primář oddělení kardiologie, manažer neoperačních oborů

Profesní životopis

 • 1997 – 1998  pomocný pokrývač a dělník v rybolovném průmyslu, Pensylvánie, Aljaška - USA
 • 1998 – 2005  sekundární lékař interního oddělení Nemocnice Šumperk
 • 2005 – 2006  sekundární lékař oddělení urgentního příjmu FN Olomouc
 • 2007 – 2008  sekndární lékař kardiocentra Podlesí – Třinec
 • 2008 – 2017 primář interního oddělení Nemocnice Šumperk
 • 2017 -  dosud manažer neoperačních oborů Nemocnice Šumperk, vedoucí kardiologie Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Česká kardiologická společnost

Odborná činnost

 • atestační práce – Arytmogenní dysplazie pravé komory, publikováno v Cor et Vasa 2008
 • atestační přednáška – Střednědobé výsledky uzávěru patent foramen ovale amplatzerovým okludérem, Výroční kardiologický kongres Brno 2008
 • pravidelná pasivní účast na výročních kongresech České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a Evropské kardiologické společnosti
 • kardiologické a arytmologické semináře a sympózia
 • přednášky a mezioborové přehledy organizované ČLK a Nemocnicí Šumperk pro regionální lékaře z oboru kardiologie a vnitřního lékařství

Vzdělání

 • 1983 - 1987 Gymnázium Hořice
 • 1989 – 1996 2.lékařská fakulta UK Praha
 • 2002 atestace v oboru vnitřní lékařství
 • 2006 specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • 2008 atestace a specializovaná způsobilost v oboru kardiologie

Znalost jazyků

 • angličtina
 • ruština

Stáže, kurzy

 • předatestační stáže na klinikách FN Ostrava - Poruba, IKEM Praha, FN Hradec Králové
 • Arytmologický kurz 1 týden  M.E. Josephson: How to Approach komplax arrhythmias 2004 Praha
 • lékař pohotovosti Amal Ambulanc v Kazachstánu 2004, 6 týdnů
 • Kardio - Troll Pardubice, Kardiologická katetrizační laboratoř, 3 měsíce 2008

Licence

 • Funkční licence trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost
 • Funkční licence trvalá kardiostimuklace – chirurgická činnost
 • Celoživotní držitel diplomu celoživotního vzdělávání