Anketa spokojenosti pacientů

VÍCE

Nová ambulance kostní denzitometrie

VÍCE

Klášterky v Nemocnici Šumperk

VÍCE

Pacienti a klienti Interny Zábřeh hledají duchovní útěchu v nové kapli

VÍCE

Na pracovišti magnetické rezonance lékařům nově pomáhá umělá inteligence

VÍCE

Pracovním životem jsem příjemně „proplula“

VÍCE

ORIENTAČNÍ
PLÁN AREÁLU