MUDr. Petr Čejka

primář oddělení patologie

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (1990)

Znalost jazyků

  • angličtina

Atestace

  • 1995 - Atestace z patologické anatomie I. stupně
  • 1999 - Atestace z patologické anatomie II. stupně
  • 2004 - získání licence pro výkon vedoucí lékař - primář pro obor patologická anatomie

Profesní životopis

  • 1990 - 1991 Nemocnice Vrchlabí sekundární lékař na chirurgickém oddělení
  • 1992 - 1993 Nemocnice Šternberk sekundární lékař na chirurgickém oddělení
  • 1993 - 2000 Nemocnice s poliklinikou v České Lípě lékař patologického oddělení
  • 2000 - 2003 odborný asistent a lékař Ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2004 - dosud Nemocnice Šumperk a.s. - primář oddělení patologie

Členství v odborných společnostech

  • Společnost patologů České lékařské společnosti J. E. Purkyně