MUDr. Martin Kaňa

primář urologického oddělení

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc /1995/

Znalost jazyků

 • ruština
 • angličtina

Atestace

 • 1999 - Atestace z  urologie I. stupně
 • 2005 - Atestace z  urologie II. stupně

Stáže, kurzy, atd.

 • Medical expert training in endoscopic treatment of urolithiasis - Motol a České Budějovice
 • Certificate of Completion AUA update series

Profesní životopis

 • 1995 - 2000 urologické oddělení Státní slezské nemocnice Opava
 • 2000 - dosud urologické oddělení Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Odborná činnost

 • odborné semináře sester a lékařů v Nemocnici Šumperk
 • celorepublikové kongresy České urologické společnosti, České andrologické společnosti