MUDr. Bohuš Ochodnický

primář ošetřovatelského úseku

Vzdělání

 • 1985 - 1993 Základná škola, ul. Východná v Martine
 • 1993 - 1997 Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha v Martine
 • 1998 - 2005 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Profesní životopis

 • září 2005 - prosinec 2005 Gerontologické centrum BKN Zlín
 • prosinec 2005 - dosud Interní oddělení Nemocnice Šumperk
 • od roku 2006 člen nemocničního týmu pro prevenci nozokomiálních nákaz
 • 2008 absolvování interního kmene
 • 2009 vedoucí lékař interní oddělení ženy
 • 2009 člen České angiologické společnosti
 • 2011 atestace z oboru Angiologie
 • 2011 interní auditor zdravotnické dokumentace
 • 2012 člen Revizní komise OS ČLK Šumperk
 • 2013 diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • kodér DRG pro neoperační obory