„Povolání je to sice náročné, ale velmi krásné,“ říká učitelka odborného výcviku v oboru pečovatelské služby Mgr. Jiřina Gallová

Jedinečné zařízení ošetřovatelské a sociální péče se nachází v Zábřehu na Jiráskově ulici a nese poněkud strohý název – Interna Zábřeh. Ten pochází ještě z dob, kdy zde bylo skutečně umístěno interní lůžkové oddělení. Dnes je ale všechno jinak. Celé zařízení převzala před několika lety s plnou odpovědností Nemocnice Šumperk. Uvnitř budov se můžeme dnes setkat se špičkovou péčí o pacienty na ošetřovatelských a sociálních lůžkách. V prvním případě jde o doléčení, ve druhém o roční péči, kterou z jakýchkoliv důvodů není možné poskytovat v domácím prostředí pacienta. Práce veškerého personálu je nesmírně náročná, ale také krásná a naplňující. Není ji schopen vykonávat úplně každý, proto je také třeba vychovávat mladou generaci ve specializovaných školách a učilištích, a vést žáky a studenty k tomu, aby byli schopni se zapojit do péče o všechny, kteří si již z důvodů věku či zdravotního stavu nemohou pomoci sami.