Kvalita a bezpečí - základ poskytování zdravotní péče

Multioborové sympózium

„Nemocnici Šumperk i MAPO Group velmi záleží na zvyšování kvality a bezpečí, nejen toto, ale i snaha poskytnout potřebné informace zdravotnickému terénu bylo iniciací uspořádání multioborového sympózia pro ambulantní sektor věnovaného novým nastavením jištění kvality a bezpečí ve světle nových regulací i provozních podmínek. Pokud Vás uvedená problematika zajímá, přijměte účast na tomto odborném setkání, které se bude konat 5. 10. 2022 od 13:00 v kongresovém sále Nemocnice Šumperk.

Pozvánka ke stažení