Vedení

Nemocnici Šumperk vede dvoučlenné představenstvo, na jehož činnost dohlíží dozorčí rada v čele s jediným akcionářem společnosti.