MUDr. Roman Staněk

primář gastroenterologického oddělení

Vzdělání

 • 1996 Lékařská fakulta UP Olomouc, obor všeobecné lékařství

Atestace

 • 1999 Atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • 2004 Atestace z gastroenterologie

Přehled praxe

 • 1996 - dosud Nemocnice Šumperk a.s.
 • 1996 - 2000 sekundární lékař interního oddělení
 • 2000 - 2015 lékař gastroenterologického oddělení
 • 2016 - primář gastroenterologického oddělení

Licence, diplomy, osvědčení

 • 1999 Diplom specializace v oboru interní lékařství prvního stupně
 • 2003 Diplom specializace v oboru gastroenterologie
 • 2003 Funkční licence F002 – kolonoskopie a endoskopická polypectomie
 • 2003 Funkční licence F001 – ezofagogastroduodenoskopie
 • 2005 Licence pro výkon lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gastroenterologie
 • 2006 Funkční licence F005 – další specializované endoskopické metody  I. polypectomie z HČTT, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů
 • 2007 Funkční licence F003 ERCP a následné terapeutické výkony
 • 2007 Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gastroenterologie
 • 2007, 2018 Licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení v oboru gastroenterologie
 • 2012, 2017 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Kurzy, stáže

 • 2002 – 2003 Studijní pobyt na Endoskopickém pracovišti Interní kliniky FNsP Ostrava
 • 2003 Specializační odborná stáž v gastroenterologii – II. interní oddělení, subkatedra gastroenterologie IPVZ, ÚVN Praha
 • 2006 Odborná stáž – terapeutická endoskopie HČTT v ÚVN Praha
 • 2006 Odborná stáž – terapeutická ERCP v ÚVN Praha
 • 2007 Stáž ERCP  Interní klinika FNsP Ostrava, endoskopické pracoviště

Účast na vzdělávacích akcích

 • 2013 - 8. Šonkův den, l. LF UK Praha
           - 9. endoskopický workshop, ISCARE Praha
            - Kazuistiky, 1. LF UK Praha
            - Pražský endoskopický den a 14 endoskopický den IKEM
            - Aktuální gastroenterologie 28, ÚVN Praha
            - XII. intenzivní kurz IBD, IKEM Praha
            - XV. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den
 • 2014 - Mucosectomie-příprava na endoskopickou mukozní disekci,    
          -  XVI. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den,       
          - 4. pražský endoskopický den a 15. endoskopický den IKEM
          - Ostrava live endoskopy 2014
          - 36. České a Slovenské endoskopické dny/ESGE live                          demonstration Praha
         - 13. Vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny Karlovy Vary
 • 2015 - Kazuistiky, l. LF UK Praha
          - Aktuální gastroenterologie 30, ÚVN Praha
          - 11. endoskopický workshop , ISCARE Praha
          - 5. pražský endoskopický den a 16 endoskopický den IKEM
          - Ostrava live endoscopy 2015, Vítkovická nemocnice a.s
         - XVII. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den, 
          - 33. Český a Slovenský gastroenterologický kongres Praha
 • 2016  - Seminář gastroenterologického oddělení NŠ – aktivní účast
           - 6. pražský endoskopický den a 17 endoskopický den IKEM
           - Aktuální gastroenterologie  31, ÚVN Praha
           - 17. endoskopický den v IKEM
           - COOK Hemostasis Educational Training
           - 1. národní kongres gastrointestinální onkologie Praha
           - XV. intenzivní kurz IBD Praha
         - 14. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny Karlovy Vary
 • 2017 - Aktuální gastroenterologie 32, ÚVN Praha
          - Kolorektální karcinom NŠ- aktivní účast
          - XLV. Májové hepatologické dny Olomouc
          - IBD Diskuzní fórum Olomouc
           - 6. kongres ČGS Ostrava

Členství v odborných společnostech

 • Česká gastroenterologická společnost
 • Česká hepatologická společnost
 • České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Odborná činnost

Přednášky v rámci mezioborových a ústavních seminářů na téma:

 • Příprava k endoskopickému vyšetření
 • Krvácení do zažívacího traktu
 • Endoskopická resekce
 • Terapeutická  ERCP
 • Nespecifické střevní záněty
 • Screening kolorektálního karcinomu
 • Abnormity v jaterních testech a další