MUDr. Renata Michálková

primářka očního oddělení

Vzdělání

 • Gymnázium Zábřeh 1979 -1983
 • Lékařská fakulta UP Olomouc  1983 - 1989
 • Atestace z oboru oftalmologie 1992
 • Specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie 1992

Členství v odborných společnostech

 • Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
 • Česká glaukomová společnost
 • Evropská glaukomová  společnost

Zaměstnání

 • Oční oddělení Nemocnice Šumperk od roku 1989 dosud
 • Oční oddělení Nemocnice Šumperk - zástupce primáře 1996-5/2017
 • Oční oddělení Nemocnice Šumperk - jmenování do funkce vedoucího lékaře 5/2017

Odborná činnost

 • Operace šedého zákalu, diagnostika a operace zeleného zákalu
 • Kosmetické i léčebné zákroky na kůži obličeje a víček
 • Všeobecná oftalmologie