MUDr. Igor Ziegelheim

primář centrálního příjmu a centrální sterilizace

Vzdělání

 • LF UP Olomouc 1985

Znalost jazyků

 • angličtina
 • ruština pasivně

Atestace

 • Atestace I. a II. stupně z chirurgie 1989, 1996

Profesní životopis

 • 1985 - dosud Nemocnice Šumperk
 • 2007 byl jmenován do funkce primáře centrálního příjmu a centrální sterilizace

Členství v odborných společnostech

 • Česká chirurgická společnost
 • ČLS JEP
 • Společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Společnost pro úrazovou chirurgii

Odborná činnost

 • traumatologie
 • chirurgie