MUDr. Erika Czyžová

vedoucí mikrobiologické laboratoře

Vzdělání

 • 1982 - 1986 Gymnázium Šumperk
 • 1986 - 1993 3. LF UK Praha
 • 2001 Atestace z lékařské mikrobiologie II. stupně

Praxe

 • 1993 - 2003 Mikrobiologická laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci, pracoviště Šumperk (lékař mikrobiolog)
 • 2003 - 2011 Laboratoře Mikrochem a.s. (lékař mikrobiolog)
 • 2011 - 2018 Mikrobiologická laboratoř Odborný léčebný ústav Jevíčko (primář laboratoře)
 • 3/2017 - dosud: Mikrobiologická laboratoř Nemocnice Šumperk a.s. (primář laboratoře)

Licence

 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru lékařská mikrobiologie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru lékařská mikrobiologie
 • Licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru lékařská mikrobiologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání

Kurzy a vzdělávací akce

 • kontinuální vzdělávání v oboru lékařská mikrobiologie formu stáží na pracovištích bakteriologie, virologie, imunologie, mykobakteriologie v rámci ČR
 • pravidelná účast na seminářích a kongresech souvisejících s oborem mikrobiologie, infekčního lékařství a nemocniční hygieny

Členství v odborných společnostech

 • Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
 • Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP