MUDr. Bohuslav Hudec

Vzdělání

Lékařská fakulta UJEP Brno

Atestace

  • 1988 atestace 1. stupně anesteziologie a resuscitace
  • 1994 atestace 2. stupně anesteziologie a resuscitace

Licence

  • 1999  oprávnění k výkonu funkce odborného garanta pro obor      anesteziologie a resuscitace
  • 1999  oprávnění k výkonu funkce odborného zástupce NZZ

Vzdělávací akce

  • 1998 ukončení pětiletého kontinuálního vzdělávání v anesteziologii pod patronací F.E.E.A.
  • 1992 kurz zdravotnické problematiky tropů a subtropů
  • 27.-30.1.2015    17. Colours of sepsis, Ostrava
  • 27.-29.5.2015    IX. kongres ČSIM, Hradec Králové
  • 08.-10.2.2017    Colours of sepsis
  • 31.1.-2.2.2018   Colours of sepsis