MUDr. Andrea Lysáková

primářka dětského oddělení

Vzdělání

 • 1988 - 1992 Gymnázium Šumperk
 • 1992 - 1998 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
 • 2002 - Atestace v oboru dětské lékařství
 • 2007 - Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
 • 2017 - Atestace a specializovaná způsobilost v oboru endokrinologie a diabetologie

Znalost jazyků

 • angličtina
 • němčina
 • ruština

Členství v odborných společnostech

 • Česká pediatrická společnost
 • Česká endokrinologická společnost

Přehled praxe

 • 1999 – dosud, Dětské oddělení Nemocnice Šumperk

Kurzy, stáže

 • 4/2002 - Specializační kurz v pediatrii FNsP Ostrava
 • 2005 - Specilizační staž na DK FN Olomouc
 • 10/2005 - XXVIII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí
 • 3-4/2006 - XXIV. dny klinické a praktické pediatrie Ostrava
 • 6/2007 - Aktivní účast na semináři diabetes mellitus u dětí
 • 5/2008 - Novinky v diabetologii a endokrinologii
 • 3/2009 - 10. dny dětské endokrinologie
 • 5/2010 - 10. setkání dětských diabetologů v Brně
 • 12/2012 - Akutní stavy v dětském lékařství - Praha
 • 5/2014 - XIV.dny dětské diabetologie Brno 2014
 • 1/2015 - XVI. dny dětské endokrinologie - Ostrava
 • 3/2015 - Konference dětská diabetologie 2015 - Praha
 • 5/2015 - Aktivní účast - pediatrický seminář -a kutní stavy v dětské diabetologii
 • 9/2015 - Specializační stáž v Endokrinologickém ústavu Praha
 • 11/2015 - Kurz edukace diabetiků léčených inzulínem v CD IKEM Praha
 • 2/2016 - XVII. dny dětské endokrinologie - Olomouc
 • 2/2016 - Endokrinolog. stáž na III. interní klinice 1. LF UK Praha
 • 3/2016 - Konference dětké diabetologie Praha
 • 4/2016 - Stáž na obezitologické klinice 1.LF UK a VFN Praha
 • 5/2016 - VII. postgraduální kurz v endokrinologii - Hradec Králové
 • 2-3/2017 - Stáž na Metabolické jednotce intenzivní péče Interní kliniky UK 2.LF a FN Motol
 • 4/2017 - Kurz Diabetologie a metabolismus, Endokrinologie - LF UP Olomouc

Odborná činnost

 • přednášky na seminářích Nemocnice Šumperk a.s.
 • aktivní zapojení do českého registru dětských diabetiků - ČENDA