Zdraví, lásku a rodinnou pohodu v roce 2022 přeje Vaše nemocnice

ZDRAVÍ, LÁSKA, RODINNÁ POHODA

Ze srdce Vám přejeme, abyste v novém roce měli všeho dostatek.

Vaše Nemocnice