Radiodiagnostický pavilon zdobí stomické pytlíky s lidskými příběhy

Do naší nemocnice zavítala putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace českého ILCO. Umělecky ztvárněné stomické pytlíky mají lidem přiblížit život se stomií a ukázat, že za vývod se není potřeba stydět. Za každým takto umělecky ztvárněným stomickým pytlíkem se přitom zároveň skrývá konkrétní lidský příběh člověka, kterému stomie zkomplikovala život.

FOTOGALERIE