Nové rozvody zvládli na oddělení ARIP za plného provozu

Anesteziologicko-resuscitační oddělení prošlo za posledních patnáct týdnů velkou proměnou. Došlo k výměně všech rozvodů, elektřiny, datových sítí a rozvodů medicinálních plynů. Na to, co všechno se na našem oddělení změnilo, jsme se zeptali primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Mariána Olejníka.