Doprovod pacienta na vyšetření

S ohledem na soběstačnost pacienta je možný doprovod pouze jednou osobou (pokud není nezbytné zajistit oporu pacienta dvěma osobami).

Děkujeme za pochopení