ORIENTAČNÍ
PLÁN AREÁLU

PAVILON C | CENTRÁLNÍ PŘÍJEM

X
Vchod A
1. patro
2. patro
 • Kongresový sál
Vchod B
Vchod C
 • Vjezd pro sanitní vozy
Vchod D
 • Vchod pro imobilní

PAVILON E

X
Přízemí

PAVILON J

X
Vchod A
 • VICTORIA - senior centrum o. p. s.
Vchod B
Vchod C
 • Zdravotnická dopravní služba
Vchod d

PAVILON G

X
Dialýza

PAVILON L

X
Neveřejná lékárna

PAVILON M

X
Radioterapie

PAVILON N

X
Transfúzní služba a.s.

X
  Přízemí - Lékárna, Magnetická rezonance, Diabetologická ambulance
 • 1a – rychlá záchranná služba, lékařská služba první pomoci
 • 1b – kotelna
 • 2a – prádelenský provoz
 • 2b – stravovací provoz
 • 2c – jídelna
 • 3 – kantýna
 • 4 – sklad nezdravotnického zásobování
 • 5 – trafostanice, náhradní zdroj, technický dispečink
 • 6 – podatelna, kaplanka, šatna Střední zdravotnické školy
 • 7 – ředitelství
 • 8 – PRUMHOR, spol. s r.o.

X
Ostatní

BUDOVA 1

X
Vchod A
 • Rychlá záchranná služba

BUDOVA 1

X
Vchod B
 • Kotelna

BUDOVA 2

X
Vchod A
 • Prádelenský provoz
Vchod B
 • Stravovací provoz
Vchod C
 • Jídelna

BUDOVA 3

X
 • Kantýna

BUDOVA 4

X
 • Sklad nezdravotnického zásobování

BUDOVA 5

X
 • Trafostanice, náhradní zdroj, technický dispečink

BUDOVA 6

X
 • Podatelna, kaplanka, šatna Střední zdravotnické školy

BUDOVA 7

X
 • Ředitelství

BUDOVA 8

X
 • PRUMHOR, spol. s r.o.