Vedení

Nemocnici Šumperk vede tříčlenné představenstvo, na jehož činnost dohlíží dozorčí rada v čele s jediným akcionářem společnosti.