Miroslav Šamšula

vedoucí zdravotnické dopravní služby