MUDr. Rudolf Ditmar

primář rehabilitačního oddělení

Vzdělání

 • 1974 -1982 ZŠ Zeyerova
 • 1982 -1986 Gymnázium Hejčín v Olomouci
 • 1986 -1992 LF UP v Olomouci

Odborné vzdělání a další kvalifikace

 • 1992 - státní rigorózní zkoušky v oboru všeobecné lékařství (LF UP Olomouc)
 • 1994 - atestace I. stupně - všeobecná chirurgie
 • 1998 - závěrečná zkouška kurzu manuální medicíny (Česká společnost myoskeletální medicíny ČLS J. E. Purkyně)
 • 2000 - atestace II. stupně - fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace (FBLR)
 • 2017 - obnovení diplomu celoživotního vzdělávání

Profesní životopis

 • 1992 - 93 - nástupní odborná stáž Nemocnice Šternberk - chirurgické oddělení
 • 1993 - 94 - sekundární lékař II. Chirurgické kliniky FN v Olomouci
 • 1994 - 95- lékař v Lázních Slatinice
 • 1995 - doposud - katedra fyzioterapie a algoterapie, FTK UP Olomouc, odborný asistent
 • 1995 - doposud - RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, odborný lékař FBLR
 • 2001 - 30.9.2008 - primář - Lázně Slatinice a.s.
 • od 2. 2. 2009 - primář rehabilitačního oddělení Nemocnice Šumperk