MUDr. Marie Urbánková

Publikace v odborných časopisech

  • prestižní časopis American Journal of Hematology: Fibrinogen Šumperk, 2012
  • Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk, J.Laská, M.Urbánková, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák: Substituční hemoterapie, Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních Euromednet, 2006
  • Gumulec, M.Brejcha, D.Klodová, M.Wróbel, J.Sobotka, S.Králová, E.Šumná, P.Slezák, Z.Lasota, I.Krajsová, M.Urbánková, D.Janek: Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů, Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních Agel a v Ústavu klinické hematologie FN Ostrava, 2007
  • Jehlíková, P.Slezák, M.Urbánková, P.Smejkal, J.Gumulec, Diagnóza Münchhausenova syndromu – kasuistika 10´+ 5´, Pařízkovy dny Nový Jičín březen 2007

Členství v odborných společnostech

  • Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Vzdělání

Lékařská fakulta univerzity Palackého

Profesní životopis

1986 - 1995 - interní oddělení Nemocnice Šumperk

1994 atestace I. stupně z vnitřního lékařství

1995 – 2006 - Hematologicko transfuzní oddělení Nemocnice Šumperk

1999 - atestace z hematologie a transfuzní služby

2001 - primářka hematologicko transfuzního oddělení

2006 – 2018 - Transfúzní služba a.s. Šumperk

Zástupce ředitele, kvalifikovaná osoba a osoba odpovědná za jištění jakosti

14.12.2007 – 31. 5. 2018 - předsedkyně představenstva, kvalifikovaná osoba a osoba odpovědná za jištění jakosti

2007 - Nemocnice Šumperk a.s.

           Vedoucí lékař klinické části Centrální laboratoře    

Od 1. 11. 2018 – primářka transfuzního oddělení