MUDr. Ladislav Dvořák

primář chirurgického oddělení

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Profesní životopis

 • 1988 - LF UP Olomouc, všeobecné lékařství
 • 1992 - atestace z chirurgie I. stupně
 • 1999 - atestace z chirurgie II. stupně
 • 2008 - specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

Licence

 • výkon funkce garanta pro obor chirurgie
 • výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Přehled praxe

 • 1988-1989 Nemocnice Vyškov, sekundární lékař chirurgického oddělení
 • 1989-1994 Hornická nemocnice Karviná, sekundární lékař chirurgického oddělení
 • 1994-2002 Nemocnice Šumperk, sekundární lékař chirurgického oddělení
 • 1996 Šumperská nemocnice a.s., vedoucí lékař chirurgické ambulance
 • 2002 - 2019/19.6.  Nemocnice Šumperk a.s., zástupce primáře chirurgického oddělení, vedoucí lékař chirurgie-ženy
 • 2019/20.6. Nemocnice Šumperk a.s., primář chirurgického oddělení