MUDr. Josef Čikl

primář oddělení anesteziologicko resuscitační a intenzivní péče

Atestace

 • 1998 - Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace I. stupně
 • 2002 - Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně

Stáže, kurzy

 • 2001 - 3 měsíční stáž na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc
 • 2002 - 3 měsíční stáž na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc
 • 2002 - Problematika umělé plícní ventilace v resuscitační péči - Mladá Boleslav
 • 2003 - Kódování MKN 10 - Praha

Profesní životopis

 • 1995 - 2005 ARO Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 1995 - 2000 sekundární lékař ARO Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 2000 - 2003 zástupce primáře ARO Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 2002 - 2003 vedoucí lékař JIP operačních oborů Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 2003 - 2005 vedoucí lékař ARO Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 2005 - primář oddělení anesteziologicko resuscitační a intenzivní péče Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 • Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny
 • České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Licence ČLK

 • 2002 - Anesteziologie a resuscitace - samostatná praxe
 • 2003 - Urgentní medicína - samostatná praxe
 • 2005 - Anesteziologie a resuscitace - pro výkon vedoucí funkce
 • 2007 - F016 - umělá výživa a metabolická péče
 • 2015 - Anesteziologie a resuscitace  - pro výkon vedoucí funkce
 • 2015 - Diplom celoživotního vzdělávání ČLK