1. Máte-li příznaky nemoci: teplotu 37,3 °C a více, suchý kašel, nemůžete dobře dýchat, máte zažívací obtíže, pociťujete ztrátu chuti a čichu – pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak.
  2. Volejte svého praktického lékaře.
  3. Váš praktický lékař rozhodne o tom, zda u Vás provedení testu doporučí či se může jednat o případ jiného onemocnění.
  4. Pokud dostanete doporučení od svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice, budete odesláni k testování v Nemocnici Šumperk a.s. K vyšetření na odběrovém místě Vás objedná Váš lékař nebo epidemiolog. Konkrétní datum a čas, kdy se máte dostavit, Vám telefonicky sdělíme, a to obvykle v odpoledních či podvečerních hodinách, nejpozději však během následujícího pracovního dne.
  5. V odběrovém místě Vám bude proveden odběr a následně odcházíte domů. Po celou dobu mějte na ústech roušku.
  6. Výsledek testu Vám bude oznámen SMS zprávou nejpozději následující den. Ohledně výsledku nevolejte do nemocnice.
  7. Další opatření, která musíte respektovat, Vám sdělí Váš praktický lékař či epidemiolog (Krajská hygienická stanice).