Oddělení

Zpět

Oddělení klinické onkologie

583 333 021

Oddělení klinické onkologie se podílí na diagnostice, léčbě, dispenzární péči a konziliární činnosti pro jednotlivá oddělení nemocnice v oblasti zhoubných nádorů. Spolupracuje na diagnostice a léčbě nádoru prsu, maligního melanomu, vytváří a vede regionální onkologický registr. Klinická onkologie Nemocnice Šumperk poskytuje ambulantní péči a péči v onkologickém stacionáři s poskytováním cytostatické a podpůrné léčby.

Fotogalerie